Yargıtay'dan Önemli Karar: Ek Ders Ücreti Haczedilebilir, Ancak Dörtte Bir Oranında!

Yargıtay, borçlu olan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin sadece dörtte birinin haczedilebileceğine karar verdi. Bu karar, ülke genelinde 1 milyonu aşkın öğretmeni yakından ilgilendiriyor.

Yargıtay'dan Önemli Karar: Ek Ders Ücreti Haczedilebilir, Ancak Dörtte Bir Oranında!

Ek Ders Ücretleri ve Haciz Sınırı

Yargıtay'ın Genel Hukuk Kurulu'nun bu kararıyla, ek ders ücretlerinin "her nevi ücret" kapsamında olduğu ve borçlunun geçimini sağlayacak miktarın dışında kalan kısmının haczedilebileceği belirtildi.

Kararın Ayrıntıları ve Kapsamı

Kararın gerekçesinde, ek ders ücretinin aylık ders görevi dışında verilen derslerin karşılığı olarak ödenen bir ücret olduğu vurgulandı. 2004 sayılı Kanun’un 83’üncü maddesi kapsamında aylık maaş dışında ek ders görevi karşılığı ödenen bir ücret olan ek ders ücretinin, her türlü ücret kavramı içinde değerlendirildiği ifade edildi. Bu durumda, ek ders ücretinin de "her nevi ücret" kapsamına girdiği ve sadece belirli bir miktarının haczedilebileceği açıklandı.

Önceki Kararların Geçersizliği ve Yeni Durum

Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin tamamının haczedilmesine yönelik önceki kararlar artık geçersiz hale geldi. Bu da borçlu öğretmenlere, ek ders ücretlerinin dörtte birini aşan kısmının haczedilmemesi için icra müdürlüğüne başvurma hakkı tanıdı.

Beklentiler ve Etki

Bu yeni kararın, ek ders ücretleriyle geçimini sağlayan öğretmenlerin ekonomik açıdan rahatlamasına katkı sağlaması bekleniyor. Haczin sınırlandırılmasıyla, öğretmenlerin maddi durumlarının iyileşeceği ve borç yükünün hafifleyeceği öngörülüyor