Yargıtay'dan Emsal Kredi Kart Limiti Kararı

Yargıtay genel kurulu, kredi kartını emanet verenleri ilgilendiren kritik bir karara imza attı. İçtihat bültende yer alan habere göre; Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin S. S.’nin davalı bankadan 4000 lira tutarında kredi kartı aldığını ve kart limitinin 4.000 lira olmasına güvenmek suretiyle bu kredi kartını dava dışı aile dostu E. İ’ye verdiğini ve böylece müvekilinin kredi kartı hesap özetinde 45 bin lira borç bulunduğunu anladığında ise ilgili banka şubesine başvurduğunu aktardı. Fak

Yargıtay'dan Emsal Kredi Kart Limiti Kararı

Mahkeme Davayı Kısmen Kabul Etti

Tüketici Mahkemesi, davalı olan bankanın kredi kartının limitini açacak biçimde kullanılmasına müsaade ettiği gerekçesiyle davacı ile beraber eşit kusurunun bulunduğu, 4000 lira limit dışında kalan 40.518 liralık miktarın yarısının davacının ve yarısının ise davalının sorumu olduğu, davacının kendisine ait sorumluluk miktarından bankaya yapmış olduğu toplamda 19.700 lira tutarındaki ödemini düşürmesi ile davacının 4559 lira asıl alacak ve 1927 lira ise işlenmiş faiz olmak üzere toplamda 6583 liradan sorumlu olduğu gerekçeyle davanın kısmını kabul edilmesine ve diğer taraftan fazlaya yönelik sistemin ise reddedilmesine karar verdi.


Yargıtay Kararı Bozdu

Yargıtay Hukuk Dairesi aldığı kararda;

“Dava konusu kredi kartı davacıya teslim edilmiş olup kredi kartı hamile kendi iradesi ile kendi kartını vermiş olduğu kişinin yapmış olduğu işlemlerin tamamından sorumlu olduğunu açıkladı. Bu sebeple kanıtlanamayan davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile beraber haklı olmayan davanın kısmını kabul edilmesi isabetsizdir.”

Dedi.

Tüketici Mahkemesi Kararında Direndi

Tüketici Mahkemesi ise önceki karar gerekçesi yanında aynı zamanda 5.464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanununun 15 ve 16 maddelerine değinmek suretiyle daha var bankanın limit üzerinde yapmış olduğu harcamalara onay vermemesi ile limitin açılmaması açısından gerekli teknik önlemleri alması gerektiğini vurgulayarak direnme kararı verdi. Direnme kararı süresi içerisinde taraf vekilleri tarafından temyiz edildi.