Ümit Özdağ İle Kemal Kılıçdaroğlu Anlaştı: 7 Maddelik Anlaşma!

Gazeteci İsmail saymaz Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın ikinci tur seçimler için anlaştığını açıkladı.

Ümit Özdağ İle Kemal Kılıçdaroğlu Anlaştı: 7 Maddelik Anlaşma!

İşte Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki 7 maddelik anlaşmanın detayları...

1. Anayasanın ilk dört maddesi değişmeyecek.

2. Anayasanın 66. Maddesi aynen korunacak.

3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak.

4. Sığınmacılar bir yıl içerisinde gönderilecek.

5. Terörle etkin mücadele yapılacak.

6. Yolsuzluklarla etkin mücadele yapılacak.

7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek.

bd8ada63-3286-4bb4-a3aa-1258b4b64972.jpg

ANAYASA’NIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Anayasanın 66. maddesi ne diyor?

Madde 66 – Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.