Türkiye siber güvenlik sıralamasında Avrupa’da 6., dünyada 11. sırada

Merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), ITU-Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu’nu yayınladı. Ülkelerin siber güvenlikte eriştikleri düzeyi küresel ve bölgesel anlamda değerlendiren raporda Türkiye, Avrupa’da 6’ıncı, dünya genelinde ise 11. sırada yer aldı. Türkiye’nin sıralamada iyi bir konumda olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, “Bir önceki rapora göre daha üst sıralara tırmanan ülkemizin siber güvenli

Türkiye siber güvenlik sıralamasında Avrupa’da 6., dünyada 11. sırada

Merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), ITU-Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu’nu yayınladı. Ülkelerin siber güvenlikte eriştikleri düzeyi küresel ve bölgesel anlamda değerlendiren raporda Türkiye, Avrupa’da 6’ıncı, dünya genelinde ise 11. sırada yer aldı. Türkiye’nin sıralamada iyi bir konumda olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, “Bir önceki rapora göre daha üst sıralara tırmanan ülkemizin siber güvenlik çalışmalarında elde ettiği bu değerler son derece sevindirici. Dünya genelinde de ilk beşe girmek ana hedef olmalı ve çalışmaların bu yönde daha da artırılması lazım” dedi.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin geçen hafta yayınladığı Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu’nun sonuçlarını ve Türkiye’nin yerini değerlendirdi. Birçok ülkede yürütülen siber güvenlik çalışmalarını belirli başlıklar altında irdeleyen ITU’nun ülkelerin siber güvenlikte eriştikleri düzeyi küresel ve bölgesel anlamda değerlendirdiğini ifade eden Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, “Son 5 yılda 4 rapor yayınladı. 2020 yılının değerlendirmesini içeren son rapor, geçen hafta kamuoyu ile paylaşıldı. Raporlarda izlenen çalışma metodolojisi, ITU tarafından üye ülkelere gönderilen soru formlarının bu ülkelerce doldurulmasından sonra kuruluş bünyesinde yapılan istatistiksel değerlendirme şeklinde. Sorgulama ve değerlendirme ‘Hukuksal, Teknik, Organizasyonel, Kapasite Geliştirme ve İş birliği’ başlıkları olmak üzere 5 temel boyut üzerinde yapılıyor” diye konuştu.

Önceki döneme göre Türkiye sıralamada yükseldi

İnceleme yapılan başlıkları da anlatan Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, “Hukuksal ve teknik boyutta üye ülkedeki siber güvenlik ve siber suçlarla ilgilenen kurumlar ile ana çerçeve yapılanmalarının varlığı değerlendiriliyor. Organizasyonel boyutta ise ulusal ölçekte işleve sahip politika koordinasyon kurumları ve siber güvenlik geliştirme stratejilerinin varlıkları ele alınıyor. Kapasite geliştirmede ise var olan araştırma-geliştirme, eğitim ve kurs programları ile sertifikalı profesyonel yetiştirme eğitimleri, kamu sektörü kurumları inceleniyor. İş birliği başlığında ise var olan ortaklıklar, iş birliği zeminleri ve bilgi paylaşım ağları ele alınıyor. Bu beş temel boyuttan gidilerek öncelikle ülkelerin bulundukları kıtaya göre bölgesel GCI değeri ve o kıtadaki sıralaması, sonrasında da dünya genelindeki sıralaması belirleniyor. 2018 yılında yayınlanan bir önceki raporda Türkiye dünyada 20., Avrupa’da ise 11. sırada yer alıyordu. Son rapora göre ise Türkiye’nin GCI değeri 97,49 iken ülkemiz dünyada 11, Avrupa’da ise 6’ıncı sırada bulunuyor. Bizim 11. sırada yer aldığımız dünya sıralamasında ilk üçte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Suudi Arabistan var. Avrupa sıralamasında ise ülkemiz, İngiltere, Estonya, İspanya, Litvanya ve Fransa’nın ardından 6. sırada” dedi.

"Dünya çapında ilk 5’e girmek ana hedef olmalı"

Türkiye’nin sıralamada iyi bir konumda olduğunu söyleyen Doç. Dr. Koltuksuz, “Teknik ve organizasyonel boyutlar hariç, diğer üç boyutta Türkiye tam değerde. Ülkemizin siber güvenlik çalışmalarında elde ettiği bu değerler esasen son derece sevindirici olup, dünya genelinde de ilk beşe girmek için çalışmaların daha da artırılması ana hedef olmalı” diye konuştu.

Siber güvenlik etkinlikleri açısından bu sıralamanın yakalanmış olmasının bir tesadüf olmadığını belirten Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, “Bu başarı, son yıllarda ülkemizin yapmakta olduğu bilinçli çalışmaların bir sonucu olarak elde edilmiştir” diyerek bu başarıyı sağlayan çalışmaların bir kısmını şöyle sıraladı:

"Kolluk kuvvetleri açısından siber suçlarla mücadele birimlerimizin olması. Hukuk boyutunda siber suçlarla mücadele anlamında bilişim savcılıklarının devrede olması ve Türk Ceza Kanununda siber suçlarla ilgili suç tanımlarının yapılması, cezai müeyyidelerin tanımlanmış olması. Devletin öncülüğünde birçok üniversite, kamu ile özel sektör kurum ve kuruluşunun, büyük bir çaba, özveri, titizlikle verdiği katkılar sonucunda, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’nin hazırlanarak, başarılı biçimde uygulamaya konması. Üniversitelerimizde örgün eğitim içinde siber güvenlik derslerinin lisans ve lisansüstü seviyelerde ele alınmaya başlanması ve bununla beraber birçok üniversitede siber güvenliğin birçok boyutunda ileri düzeyde AR-GE çalışmalarının yapılması. Özel sektörde birçok firmanın siber güvenlik üzerine ürünler ortaya koyması ve bu alanda yaptıkları çalışmalar. Savunma sanayiindeki büyük atılımlar, siber güvenlik ürünlerinde yerli ve millileşme çabaları. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar. Siber güvenliğe Cumhurbaşkanlığı seviyesinde atfedilen önem ve bu önem doğrultusunda devlet-millet birlikteliği ile yapılan bütün çalışmalar."