Telefon Sahipleri Dikkat: Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom İle İlgili Herkesi İlgilendiren Karar! Artık Yasak!

Anayasa Mahkemesi tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir karara imza attı. Bu haberi turkcell, vodafone ya da türk telekom kullanan herkes okumalı.

Telefon Sahipleri Dikkat: Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom İle İlgili Herkesi İlgilendiren Karar! Artık Yasak!

Anayasa Mahkemesi tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir karara imza attı. Bu haberi turkcell, vodafone ya da türk telekom kullanan herkes okumalı.

Cep telefonu sahiplerini yakından ilgilendiren karar belli oldu! Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık kişilerin numara taşımalarında yeni bir dönemin başlayabileceği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklanmış olan bu karar Anayasa Mahkemesi tarafından alınarak numara taşımanın mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiş oldu. 

NUMARASININ BAŞI 530 İLE 539 ARASINDA OLANLAR DİKKAT! 

Edinilen bilgilere göre Ulaştırma Bakanlığı ile 1998 yılında toplamda 25 senelik için bir GSM şirketi imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma esnasında ulusal numaralandırma planında yer alan; 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 ve 539 alan kodlarını tahsis etmiş oldu. 

Yapılan bu anlaşma devam etse de bu defa 2007 senesinde Resmi Gazete'de alınan yeni bir karar ile birlikte vatandaşlara kolaylık tanımak adına kişilerin numaralarını değiştirmeden de operatör değiştirme haklarının bulunduğu ifade edildi. 

DAVA SÜRECİ BAŞLATILDI! 

Belirli kodları kendisi için almış olan GSM şirketi tarafından ise bu karara karçı çıkıldı. Yönetmelik ile birlikte kendilerine ait olan sınırlı sayıdaki numaralar üzerindeki haklarının kısıtlanarak haksız rekabetin meydana geldiğini ifade etti. Konu hakkında GSM şirketi Danıştay'a dava açtı. Fakat Danıştay 13. dairesi davanın reddine karar verdi. Şirket bu red kararının ardından konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI AÇIKLADI! 

Oldukça tartışmalı bir hal alan bu konu hakkında merak Anayasa Mahkemesi tarafından nasıl bir karar verileceği merak konusu olmuşken, şirket tarafından mahkemeye 25 sene için kullanıma kapattıkları kodların bu şekilde diğer şirketlere de açılmış olması kendileri açısından mali risklerin meydana gelebileceğini ifade etti.

Yüksek Mahkeme tarafından şirket haklı bulundu. Karara göre numara taşımanın ekonomik hakları kısıtlayacağı ve mülkiyet hakkında da müdahale olduğu ifade edildi. Karar  "Sonuç olarak 2008 yılında yapılan değişiklik öncesine ilişkin olarak idarenin doğrudan numara taşınabilirliğine ilişkin açık bir kanuni düzenleme ihdas etmeden yönetmelikle mezkur müesseseye uygulanırlık kazandırılmasının kanun hükmünün öngörülebilir olmayan genişletici yorumuna dayandığı kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerine aykırı olarak kanuni bir dayanağının mevcut olmadığı sonucuna varılmaktadır. Müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığı tespit edildiğinden Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerinde öngörülen diğer unsurlar olan meşru amaç ve ölçülülük kriterlerine riayet edilip edilmediğinin ayrıca değerlendirilmesine gerek görülmemiştir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir." şeklinde yapılan açıklama ile birlikte ifade edildi. 

Alınan bu karar ile birlikte de numara taşıma konusunda nasıl bir değişikliğe gidileceği gibi konular da kullanıcılar tarafından gündeme getirildi.