Taşeron Kadro Meselesinde Sona Geliniyor! 50 Bin Taşeron Daha Kadrolu Olacak

KİT'lerdeki taşeron işçiler ne zaman kadrolu olacak, taşeron kadro düzenlemesinden kimler faydalanabilir? 50 binden fazla taşeron işçiye kadro müjdesi geldi. İşte detaylar...

Taşeron Kadro Meselesinde Sona Geliniyor! 50 Bin Taşeron Daha Kadrolu Olacak

KİT'lerde çalışan 50 binden fazla taşeron , kamuda kadrolu olacak.  Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) 2019 Yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girerken, ilgili kararda KİT'lere personel alımına ilişkin detaylar da yer alırken, 50 binden fazla taşeron işçiye de kadro müjdesi geldi.

KİT'lerdeki taşeron işçiler, böylece diğer kamu kurumlarındaki işçiler gibi sürekli işçi statüsünde kadro sahibi olacaklar. Cumhurbaşkanlığı Kararında "Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İlgili kadrodan faydalanmak isteyen işçilerin daha önce çıkan kadro  kararındaki şartları yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre işçilerde aranacak şartlar, "a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımak. b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak, d) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek." olacak.

KAMUBULTENİ.COM