Tapu devri yapanlara soğuk duş! Eğer bunu sildiyseniz tapunuz elden gidebilir

Tapu devri ile alakalı güncel karar! Bunları silerseniz sıkıntı çıkabilir! Detaylar haberimizde.

Tapu devri yapanlara soğuk duş! Eğer bunu sildiyseniz tapunuz elden gidebilir

Tapu devrine ilişkin güncel detaylar eklendi. Tapudaki kayıt dikkate alınsa bile Facebook paylaşımları ve tanıklar ödeme yapılıp yapılmadığını kanıtlayabiliyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

TAPU DEVRİNDE GÜNCEL KARAR

E-posta iletişimleri, WhatsApp mesajları ve hatta Twitter ve Facebook'taki iletişimler, yasal ilişkilerin kanıtlanmasına yardımcı olabilecek belgelerdir. Özellikle mal veya hizmet satın alma, satma, kiralama veya bağışlama gibi bir işlem gerçekleşmişse, fiyatlandırma, ödeme veya koşullarla alakalı gönderileri silmemeniz önemlidir. Hukuk normlarının teknoloji çağında da geçerliliğini koruması gerekiyor. Belgeler özellikle yasal işlemlerin kanıtlanması açısından önemlidir ve artık çoğunlukla elektronik ortamda oluşturulmaktadır. Elektronik belgeler mahkemede delil olarak kabul edilebilir. Profesör Dr. Erol Ulusoy'un da belirttiği gibi, 199. madde kapsamında yazılı veya basılı metinlerin yanı sıra elektronik ortamda bulunan veriler de belge sayılmaktadır. Bu durumda e-posta yazışmaları, WhatsApp, Messenger, Telegram gibi platformlardaki mesajlar ve hatta sosyal medya sitelerindeki iletişimler hukuki ilişkiyi kanıtlamak için kullanılabilecek belgeler olarak kabul edilebilir. Haklarımızı savunmak için gerçek kanıtlar sunmalıyız. Aksi takdirde taleplerimiz geçerliliğini yitirecektir. Örneğin, Facebook'ta birisinin size borcu olduğuna dair bir açıklama, o kişinin size gerçekten borçlu olduğunun kanıtı olabilir. Benzer şekilde, WhatsApp üzerinden çapraz teklif yoluyla bir satış sözleşmesi oluşturulabilir ve yazılı bir sözleşme olmadığında bile savunmanız güçlendirilebilir. Elektronik iletişim artık yasal olarak belge ve delil olarak tanınmaktadır. Profesör Erol Ulusoy, avukatların müvekkillerine gönderdiği e-postaların mahkeme süreçlerinde delil olarak kullanılabileceğini, söz konusu e-postalarda yer alan bilgilerin hukuki sonucu etkileyebileceğini gösteriyor. Özellikle avukatlık gibi mesleklerde yazılı ve imzalı sözleşmelerin yanı sıra elektronik iletişimin de dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. Teknolojinin hukuk sistemine entegrasyonunu ve elektronik belgelerin önemini ortaya koyan bu tür kararlarda delilin başlangıcı, aleyhine iddiada bulunulan kişi veya temsilcisi tarafından gönderilen bir belgedir. Her hukuki işleme ilişkin eksiksiz delillerin sunulması, hak talebinde bulunulma ihtimalini artırır. Mesela Selda Hanım ile Gürkan Bey arasında tapu devrine ilişkin bir sözleşme var, bu da tapu devrinin tamamlandığını ve ödemenin yapıldığını göstermekte. 

Tapu Devrinde Güncel Karar

Ancak Selda Hanım daha sonra kalan borcun tahsil edilemediğini iddia ederek dava açtı. Ödemenin yapıldığını savunan Gürkan Bey, bu savunmanın delili olarak Selda Hanım'ın Facebook'tan gönderdiği mesajları gösteriyor. Mesajda Selda Hanım'ın kalan borcunun 5 bin lira olduğu ve ödenmemesi halinde avukata ödeneceği belirtiliyor. Dolayısıyla bu Facebook paylaşımı, iddianın konusunun kesin olduğunu göstermesi açısından bu davada önemli bir delil olarak değerlendirilebilir. Bölge mahkemesi, tapuda mülkün satış bedelinin tamamının ödendiğinin belirtildiği ve bu beyanın karşılaştırılabilir başka delillerle çürütülemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Dolayısıyla Devlet Tapu Sicili'ndeki noter tasdikli senetteki satış fiyatı doğru kabul ediliyor ancak kalan 5 bin TL'ye ilişkin Facebook'ta hak talebinin bulunduğu ifadesi geçersiz. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 2018/406 E., 2018/7889 K. sayılı kararına göre Gürkan Bey'in delil olarak dayandığı Facebook kayıtları Hukuk Muhakemeleri Usulü 6100 sayılı 199. maddesine uygundur. Bu belge, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 202. maddesi uyarınca delillerin başlangıcını teşkil etmekte olup, tanıklar dinlenebilmektedir. Bu durumda mahkemenin, Selda Hanım'ın davası ve Gürkan Bey'in savunmasıyla ilgili Facebook paylaşımlarını delil olarak kabul etmesi, tutarın tamamının ödenip ödenmediğini ve 5 bin TL'lik tazminat talebinin kalıp kalmadığını teyit etmesi gerekecek. Tapu senedinde mülk bedelinin tamamının ödendiği belirtiliyorsa, hatta bir Facebook gönderisi bile olsa, ödemenin taraflar arasında yazılı bir satış sözleşmesine istinaden yapılıp yapılmadığını kanıtlayabilirsiniz. Bu durumda, özellikle hizmet satın aldıysanız, sattıysanız, kiraladıysanız, aldıysanız veya sağladıysanız, mümkünse fiyatlandırma, ödeme veya koşullarla alakalı hiçbir gönderiyi kaldırmayın.