Süleyman Demirel: "Kişi Hakları ile İlgili KHK Olmaz" (Sosyal Medyada Gündem Oldu)

9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel 'in 1987 yılında Meclis Başkanlığında yaptığı KHK açıklaması sosyal medya üzerinde çokça paylaşılmaya başlandı.

Süleyman Demirel: "Kişi Hakları ile İlgili KHK Olmaz" (Sosyal Medyada Gündem Oldu)

Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'in KHK açıklaması Twitter'da gündem oldu.

Geçtiğimiz gün 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname TBMM'den geçti ve kabul edildi. 18 binden fazla kamu personelinin memuriyetten ihraç edilmesini ön gören KHK'nın kabulünün ardından Süleyman Demirel 'in 1987 günü Meclis'te yaptığı açıklama sosyal medya üzerinde çokça paylaşılmaya başlandı.

Kişisel hakların KHK ile belirlenemeyeceğini söyleyen Demirel şu ifadeleri kullandı:

“Kanun kuvvetinde kararnameyle her şeyi halledemezsiniz. Kişi haklarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname olmaz, olmamalı. Temel hakları düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname ile olmaz. Temel haklar mutlaka meclislerin işidir. Ayrıca, devlet memurlarının, çalışanların haklarını tanzim eden KHK da olmaz. Bunlar kazanılmış hakları zedeleyebilir. Onun için Kanun Hükmündeki Kararnameleri her şeye teşmil etmekte, her şeye götürmekte yarar yoktur. Kanun Hükmünde Kararnamelerle meclisler yasama yetkilerini kısmen devretmektedirler. KHKlar daha çok ekonomik faaliyetlerin daha çabuk görülmesi için düşünülmüştür. Öyle de olmalıdır bana göre. Ama bunu bir toplumun her safhasına teşmil ederseniz, işin içinden çıkılmaz. KHK’ları 1982 Anayasası şöyle tanzim etmiş, KHK çıkar çıkmaz meclislere sevk olacak. Meclisler bunu öncelikle olarak konuşacak.”

Kamubulteni.com  | Ankara