Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurularının 27 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine bağlı yer değiştirme başvurularıyla ilgili yeni duyuru yayımladı.

MEB Personel Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan resmi duyuruda başvuruların 27 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında görev yapılan il milli eğitim müdfürlüklerine yapılacağı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin de ilgili başvuru belgelerini en geç 5 Eylül 2018 tarihine kadar bakanlığa iletmesi gerektiği belirtildi. Duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, Bakanlık Makamının 02/08/2018 tarihli ve 49969 sayılı Makam Onayı çerçevesinde kendisi, eşi ve çocukları ile ana ve babasının hastalığına bağlı olarak Akcebet yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu kapsamda başvuruda bulunacak sözleşmeli öğretmenler; kendisi, eşi ve çocukları ile anne, babasının hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde Devlet ve üniversite hastanesinde tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin alacakları sağlık kurulu raporlarını, vukuatlı nüfus kayıt örneği ile tedavi yaptıracakları illeri belirtir dilekçelerini 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. İl millî eğitim müdürlükleri öğretmenlerin bu başvurularına ilişkin belgelerini en geç 5 Eylül 2018 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. Atamalar sözleşmeli öğretmenlerin atanmak istedikleri illerde alanları itibarıyla ihtiyaç olması ve boş pozisyon bulunması halinde gerçekleştirilebilecektir.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA