Özgür Özel'den Sert Mesaj: Anayasa Yürüyüşüne Engel Olan Türkiye'ye Karşı Kararlı Duruş!

Özgür Özel'in açıklamaları oldukça çeşitli konuları kapsayan ve özellikle anayasa ile ilgili önemli noktalara değiniyor.

Özgür Özel'den Sert Mesaj: Anayasa Yürüyüşüne Engel Olan Türkiye'ye Karşı Kararlı Duruş!

Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Yetkileri: Özel, anayasa maddelerinin Yargıtay tarafından yok sayılmasını ve bu durumun Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini yok sayma riskini vurguluyor. Bu durumun sadece mevcut siyasi aktörler arasında bir tartışma olmadığını, temelde ülkenin düzenini ve hukukunu ilgilendirdiğini söylüyor.

Kamu Kurumları ve Meslek Örgütleri: Meslek örgütlerinin kamusal niteliklerinin önemine dikkat çekiyor. Özellikle, kamu kurumu niteliğindeki örgütlerin toplum için önemli bir rol oynadığını ve bu yapıların yok sayılmasının topluma zarar verebileceğini vurguluyor.

2023/09/12/meclis2.jpg

Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı: Özel, anayasa değişikliklerinin demokratik süreçlere zarar verebileceğine işaret ediyor ve cumhurbaşkanlığı gibi kritik konuların halkın kararıyla belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

Hukukun Üstünlüğü ve Devlet Düzeni: Son olarak, Özel, hukukun üstünlüğünü ve devlet düzenini korumanın önemine vurgu yapıyor. Kişisel siyasi tercihlerin ötesinde, ülke düzeninin ve hukukunun korunması gerektiğini savunuyor.