Ortaöğretim Mezunları da Başvurabilecek! EGM Hizmetli Memur Alımı Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hizmetli memur alımı için başvuru işlemleri 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

Ortaöğretim Mezunları da Başvurabilecek! EGM Hizmetli Memur Alımı Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı

EGM'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda, hizmetli memur alımı için başvluru işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü'ne bizzat başvuru şeklinde yapılacağına yer verilirken, başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmiş en az ortaöğretim mezunu olması gerektiği kaydedildi. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı: 

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Resmi sayfada başvurularla ilgili şu ifadeler yer aldı:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;
a) Kimlik belgesi,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler
kabul edilmeyecektir.)
d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.
e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.
Başvurular 25/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.