OHAL Sonrası için Yeni Düzenleme TBMM'den Geçti

Askeri mahallerdeki aramayı, savcı nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri yapacak.

OHAL Sonrası için Yeni Düzenleme TBMM'den Geçti

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ile "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 30'uncu maddesi"ne yeni fıkralar ekleniyor.

Askeri mahallerde yapılacak arama, Cumhuriyet savcısının nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından yerine getirilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazılı emriyle de askeri Pinbahis makamların katılımıyla adli kolluk görevlilerince el koyma işlemi yapılabilecek.

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delilere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil etme imkanının bulunmaması halinde, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programlarıyla, bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına , bilgisayar kayıtlarında kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözümlenmesi ve metin haline getirilmesine karar verilecek.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA