O Bölümlerden Mezun Gençler Üniversitede İşe Alınacak! Mülakat Şartı Yok

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne en az lise mezunu personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların mezuniyet, kpss ve diğer şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular, üniversitenin personel dairesine şahsen yapılacak.

O Bölümlerden Mezun Gençler Üniversitede İşe Alınacak! Mülakat Şartı Yok

KPSS 50 ve Üzeri Puan Alanlara İş Fırsatı : 131 Personel Alınacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nce yayımlanan duyuruda, üniversiteye hemşire, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci unvanlarında personel alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuruların http://www.istanbulc.edu.tr/ adresinden temin edilecek başvuru formu ve talep edilen belgelerle üniversite personel dairesine şahsen yapılacağı belirtildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden '4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI' başlığı ile yayımlanan ilanda, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, lisans mezunu hemşire alımı için 29, sağlık meslek lisesi mezunu hemşire alımı için 100, sosyal hizmetler bölümü lisans mezunlarından 1 sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi bölümü lisans mezunlarından 1 çocuk gelişimcisi alınacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların ayrıca KPSS'ye girmiş olması ve başvuru genel şartlarını da yerine getirebilmesi gerekli.

Kontenjan Dağılımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
  • Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdırlar. Lisans mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü, Lise mezunları için 2018 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.
  • 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

Başvuru için gerekli belgeler ve diğer detaylara göz atmak için lütfen TIKLAYIN.pdf.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA