Milyonlarca Kiracıyı İlgilendiriyor Fazladan Kira Ödeyebilirsiniz

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, kiracıların daireyi boşalttıktan sonra anahtar tesliminde tutanak düzenlemesi gerektiğine hükmetti. Düzenlemezseniz ne mi olur?

Milyonlarca Kiracıyı İlgilendiriyor Fazladan Kira Ödeyebilirsiniz

İstinaf Mahkemesi, milyonlarca kiracıyı ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Dava dosyasına göre; 2016 yılında, medikal alanında faaliyet gösteren bir şirket, Çankaya'da bulunan Temmuz Ş.'ye ait bir daireyi aylık 1400 TL’ye kiraladı. Sözleşmede, kiracının daireyi boşaltmadan 1 ay önce bildirimde bulunması, bir kira ödemediği takdirde, gelecek kiraların da ödeneceğine ilişkin hükümlere yer verildi. Şirket, 2017'nin Eylül ayında daireyi boşaltacağını mal sahibine bildirdi.

Durum üzerine mal sahibi, daireye giderek taşınmazın boyanarak teslim edilmesini istedi. Mülk sahibinin bu isteği üzerine kiracı 500 dolarlık depozitonun geri ödenmesini ve anahtarın mal sahibi tarafından teslim alınmasını talep etti. Ancak, ev sahibi depozitoyu iade etmedi, anahtarı da almadı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; şirket yöneticileri ihtarname çekerek Eylül 2017’de daireyi boşalttıklarını belirtti, 7 gün içinde depozitonun iadesini ve anahtarının teslim alınmasını istedi.

Davalık Oldular

Yapılan ihtardan da sonuç çıkmayınca kiracı şirket, Ankara 1. İcra Müdürlüğü’nde depozitonun ödenmesi amacıyla icra takibi başlatırken, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden anahtarın teslimi amacıyla “tevdii mahali” (Anahtarın teslimi edilecek yer) tayini talep etti. Mahkeme anahtarın mahkeme kalem yazı işleri müdürünün kasasına alınmasına 5 Ocak 2018 tarihinde karar verdi.

Mülk Sahibinin Hamlesi

Açılan dava ile iki taraf davalık olurken; ev sahibinden önemli bir hamle geldi. Ev sahibi, yaptıkları sözleşmede, kira sözleşmesinde yer alan bir kira bedelinin ödenmemesi halinde kira sonuna kadarki tüm kiraların başka bir ihtara gerek kalmaksızın muaccel (peşin ödenmesi gereken para) hale gelir” hükmü gereğince, 5 aylık kiranın kendisine ödenmesi talebiyle Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme de kira sözleşmesinde hükme işaret ederek, kiracının Eylül 2017 - Ocak 2018 tarihleri arasına karşılık gelen 5 aylık kira bedeli 7 bin TL’yi ödemesine karar verdi. Kiracının avukatı Saliha Şahin karara itiraz etti.

5 Aylık Kiraya Hükmetti

Kararın istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15 Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Daire, 21 Şubat tarihli kararda, mülk sahibini haklı buldu ve kiracının 5 aylık kirayı ödemesine hükmetti. Avukat Şahin, “Mahkemenin ev sahibinin kötü niyetli olup olmadığını değerlendirmesi gerekirdi” dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, geçen hafta taraflara tebliğ ettiği gerekçeli kararında bütün kiracıları yakından ilgilendiren tespitlerde bulundu. Kararda, kiracının daireyi Eylül 2017’de boşalttığını savunduğuna dikkat çekilirken şu ifadelere yer verildi:

“Anahtar teslimi, anahtarın kiraya verene teslimi ile ya da tevdi mahalline emanet tutanağı ile teslim edilerek emanet tutanağının kiraya verene tebliği ile olur. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü kasasına teslim edildiğine ve tevdi mahalli tayini kararı 05 Ocak 2018 tarihinde davacı kiraya verene tebliğ edildiğine göre, kiralananın 5 Ocak 2018 tarihinde tahliye edildiğinin kabulü gerekir.”