Maske Cezalarıyla İlgili Flaş Karar! Yargıtay Kararını Verdi

Yargıtay, Polis memurlarının maske cezası yazamayacağını, tutanak tutabileceğini, cezaların Valilik tarafından kesilmesi gerektiğini belirtti.

Maske Cezalarıyla İlgili Flaş Karar! Yargıtay Kararını Verdi

Kararda, Maske yasağı konulan yerlerde ana arterlere radar gibi vatandaşa maske tak , ceza kesilir şeklinde uyarıcı levha ve afişler asılması gerektiği belirtildi. Bolu'da maske takmadığı için Elif Nihan İşler'i durduran Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kabahatler Kanunu'na aykırılıktan 392 TL idari para cezası keserken, maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini, kendisine uyarıda bulunulmadığını savunarak karara itiraz eden İşler'in cezaya itirazı Bolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Kararda, maske kararına itiraz eden İşler haklı bulunurken bakanlık karara itiraz etti.  Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 9 Kasım'da Bakanlığın başvurusunu kabul ederek değerlendirdi, Sulh Ceza Mahkemesinin ceza iptal kararını kaldırdı.

Yargıtay, maske cezasının hukuki değerlendirmesini yaptı. Genel sağlığı tehdit eden tehlikeli durumun önlenmesi için valiler başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisi'nin maske takma zorunluluğu kararı alabileceği belirtilerek maske cezasına vize verildi. Uygulama yöntemi ise polisin ceza kazması şeklinde değil, tutanak tutarak İl Valiliğine bildirmesi şeklinde olacak. Yargıtay, İşler'e ceza kesilen İzzet Baysal Caddesi'nde, Bolu Valiliği tarafından gerekli uyarı levhaları ve afişlerinin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kaldırılması gerektiğine de dikkat çekerken, Yargıtay, kararı Adalet Bakanlığının talebi doğrultusunda kanun yararına bozdu. Yargıtay'ın belirlediği yöntem ışığında maske cezası Bolu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yeniden değerlendirilecek. İlgili caddede uyarı levhalarının olmaması durumunda maske cezası iptal edilecek.