Maden İşçilerinin Yakınları ve Cemevleri İle İlgili Düzenleme,Torba Teklif3 Eklendi

Madem kazalarında yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan torba teklifi eklendi. Cemevlerinin su ve elektrik faturalarının devlet tarafından ödenmesini içeren düzenleme de aynı şekilde torba teklife dahil edildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek yasallaştı. Ce

Maden İşçilerinin Yakınları ve Cemevleri İle İlgili Düzenleme,Torba Teklif3 Eklendi

Kamulaştırma Bedelleri Ödenmesi Durumunda İşlemler Kesinleşmiş Sayılacak

Kamulaştırmasız el açma sebebine dayalı bir şekilde açılan davalarda idarenin devamlı muhatap olması ile aynı taşınmaz açısından mükerrer ödeme yapmak zorunda kalınması sebebiyle bir düzenleme yapılıyor. Buna göre kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi durumunda tebliği dahil olmak üzere eksik ya da hatalı kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedellerinin ödendiği tarih itibariyle Böylece kabul edilmiş ve kesinleşmiş sayılacak. Bu hüküm, tebliği dahil olmak üzere eksik ya da hatalı kamulaştırma işlemleri yer almasına rağmen idare adına tescil edilmiş olan taşınmazlar ile ilgili uygulanacak.


Cemevlerinin Yapım, Bakım ve Onarımı Giderleri

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ile büyükşehir ilçe belediyeleri gerektiği halde Alevi Bektaşi kültürü ile erkan hizmetlerinin yerine getirildiği Cemevlerinin yapımları başta olmak üzere bakım ve onarımını yaptırabilecek, malzeme desteği sağlayabilecek.

İl özel idareleri ile il sınırları içerisinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımı gerçekleştirilebilecek. Belediye ile bağlı kuruluşlar tarafından verilmiş indirimli ya da ücretsiz kullanma ya da içme suyu avantajı, Cemevlerine de tanınacak. Cemevlerinin aydınlatma giderleri aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.


Maden İşçilerinin Yakınlarına İlişkin Düzenleme
Teklif ile beraber AK Parti milletvekillerinin sunmuş oldukları ve kabul edilen önergede 3 madde aynı şekilde ihdas edildi. Madem kazasında yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınlarına ilişkin destek paketi düzenlemeye eklendi. Buna göre linyit ve kömür madenlerinin yeraltı işlerinde oluşan iş kazası neticesinde hayatını kaybeden sigortalı vatandaşların genel sağlık sigortası primleri dahil kendi sigortalılıkları sebebiyle prim ve primime yönelik her türlü borçları telkin edilecek ve böylece ölüm tarihinde sigortalı vatandaşa yönelik şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Böylece bağlanan ayrılıklara yönelik primlerin eksik olan bölümleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sosyal güvenlik kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalı vatandaşın hayatını kaybettiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümleri esas alınacak.