Kamu personellerine eski günleri mumla arayacak! Mesai yapmadan iş bitmeyecek

Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Memurlara toplu sözleşmede öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri, ayni yardım şeklinde verilecek. Ancak bu yardım karşılığında çek, kupon ve benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdi bir ödemede bulunulmayacak.

Kamu personellerine eski günleri mumla arayacak! Mesai yapmadan iş bitmeyecek

Son yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan tasarruf genelgesiyle birlikte kamu personeli için yeni bir dönem başladı. Bundan böyle, zorunlu haller dışında kamu personeline nöbet ve fazla mesai yaptırılmayacak. Kamu işçileri izinlerini yıl içinde kullanacaklar. Toplu taşıma hizmeti verilen bölgelerde servis hizmeti sonlandırılacak. Eğer dışarıdan servis alınıyorsa, sözleşmenin bitmesi beklenilecek.

KAMU PERSONELİ DÜZENLEMELERİ

KAMU PERSONELİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

1. Denkleştirme ve Fazla Mesai

• Kamu personeli artık zorunlu haller dışında fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak.

• Fazla mesai yapılması durumunda, çalışanın serbest zaman ve denkleştirme yapmasına öncelik verilecek.

• Denkleştirme süresi iki ay olarak öngörülüyor.

2. Birikmiş İzinler

• Kamu işçilerinin yıllık izinleri ilgili yıl içinde kullanılacak.

• Daha önce kullanılmayan izinler azami 3 sene içinde kullandırılacak.

3. Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemeleri

• Kamu görevlilerine verilen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri sadece o işleri yapanlara verilecek.

• Çek, kupon veya nakdi ödemeyle bu malzemeler sağlanmayacak.

4. Servis Düzenlemesi

• Savunma ve güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde personel servisi sonlandırılacak.

• Yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmeti birlikte ihale edilecek.

• Servisten yararlanan kişi sayısı aracın kapasitesinin yüzde 70’inin altındaysa o hatta servis verilmeyecek.

• Personel servisi ihalelerinde model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecek.

5. Destek

• Servisleri kaldırılacak çalışanlara ekonomik olarak destek sunulacak.

• Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan olduğu göz önünde bulundurularak, personel harcamaları tek seferlik değil, sürekli harcamayı gerektiren hususlar olarak ele alınacak.

• Kamu hizmetlerini aksatmadan belli bir dönem için bu sınırlamalar getirildi. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destek sunulacak.