Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ ''ÖSYM nin Saat Uygulaması ile İlgili Başvuruları Hukuk Çerçevesinde Değerlendireceğiz''

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin bu sene uygulamaya koyduğu sınav salonuna son giriş saatinin 09.45 olması ile ilgili uygulama adayların ve velilerin büyük tepkisini çekmişti.Bu konuda adaylar konu ile ilgili şikâyetlerini idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere 2012 yılında kurulan Kamu Denetim Kurumuna götürmeye başladı. Kamu Başdenetç

Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ ''ÖSYM nin Saat Uygulaması ile İlgili Başvuruları Hukuk Çerçevesinde Değerlendireceğiz''

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2017 yılı itibariyle yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyarak sınav salonlarına son giriş saatini 09.45 olarak belirlemiş bu saatten sonra gelen adayların sınav salonuna alınmayacağını duyurmuştu. Bu uygulamanın tatbikine geçtiğimiz günlerde yapılan yükseköğretime geçiş sınavında başlanmış sınava 09.45 ten sonra gelen adaylar salonlara alınmamıştı. Bu uygulama sınava giremeyen adaylar ve onların velileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

12 Martta sınava giremeyen adaylar konu ile ilgili şikâyetlerini idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere 2012 yılında kurulan Kamu Denetim Kurumuna götürmeye başladı. Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ konu ile ilgili olarak "Verilen bu yetkiyi ölçülü kullanacaksın. Bir dakika geç kaldım diye, benim bir yılımı elimden alamazsın. Almaman gerekir. Efendim diğer öğrencilerin konsantresi bozuluyormuş. Geçmişte de bu oluyordu. Kaç tane şikayet geldi size. Veya bunun kaçı basına yansıdı. Ona göre düzenleme yap. Sınavdan 14 dakika önce geliyorum yanına, sen diyorsun ki ben seni sınava almıyorum. Kanaatimce böyle bir hak olmaması gerekir. Kuruma da müracaatlar var. Hukuk çerçevesinde bunları değerlendireceğiz. 'Sınav saatinden 14 dakika erken geleni almıyorum' Betebet demekle anayasanın 42. maddesini ihlal etmiş olursun. Yazık günah değil mi?" şeklinde konuştu.

Başdenetçi MALKOÇ Kamu Denetim Kurumunun halk tarafından yeterince tanınmadığını belirtti konu ile ilgili olarak Şeref MALKOÇ şunları söyledi. "Biz de kurumun tanınması için gayret ediyoruz. Kurumun çok güzel özellikleri var. Her türlü yoldan kuruma başvurabilirsiniz. Mahkemelerdeki gibi vergi, harç, pul parası alınmıyor. KDK'ya yapılan başvurularda müracaattan sonra 6 ay içerisinde karar veriyoruz. Kanun öyle diyor. Mahkemelere gittiğinizde bile 6-8 ay sonraya gün veriliyor. Mahkemenin soğuk bir yapısı vardır. Bizimki dostane çözüm oluyor. Vatandaş idareyi bize şikayet ettiğinde denetçi ve uzman arkadaşlarımız şikayeti alarak idareye intikal ettiriyorlar. Bizim birinci görevimiz, vatandaşa sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin standardını yükseltmek. İkincisi dünyadaki iyi yönetim ilkelerini Türkiye'de yerleştirmeye çalışmak. Bu anlamda bütün kamu görevlilerine rehberlik, danışmanlık yapıyoruz. Vatandaşa da avukatlık yapıyoruz. Diğer görevimiz de Türkiye'deki hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmaya, hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz."

Başdenetçi Şeref MALKOÇ Kurumun kararlarının tavsiye niteliğinde olduğunu kurumun giremediği dört alanın bulunduğunu bunlardan birinin de askeri operasyonlar ile ilgili kararlar olduğunu belirtti. Bu konu ile ilgili olarak Şeref MALKOÇ şunları söyledi. "Örneğin Suriye'de El Bab operasyonuna karar verildiğinde bunu inceleyemiyoruz. Ama operasyon yürürken bir komutanın astlarına yaptığı fena muameleyi alıp inceleyebiliyoruz. İkinci giremediğimiz alan mahkemeye intikal etmiş olay. Bu bizim dışımızda. Üçüncüsü parlamentonun çalışmaları. Dördüncüsü de Cumhurbaşkanlığı ile alakalı alan. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması hak tarafından da geçerse bizim görev alanımız genişleyecek. AB ülkelerinde KDK kararlarına uyma oranı yüzde 80. Bizde ise yüzde 24'lerden yüzde 40'lara çıktı. Bizim alacağımız hukuka ve aslına uygun kararlara uymayan kurum ve yöneticileri hukuka uymadı diye ilan ediyoruz. Bir bakıma ifşa ediyoruz. Diğer bir müeyyidemiz ise karara uymayanları TBMM'ye çağırıyoruz ve orada hesap veriyorlar. Orada hesap vermek kolay iş değil." 

Kamubulteni.com KONYA