İzzet Ulvi Yönter'den Uzman Jandarma ve Uzman Çavuş Çağrısı (Ek Gösterge, Yaş Sınırı, Orduevi...)

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, uzman jandarma ve uzman çavuşların sesi olmayı sürdürüyor. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan MHP Genel Başkan yardımcısı, uzman çavuş ve uzman jandarmaların yaş sınırı, orduevi, 3600 ek gösterge gibi sorunlarına değindi, çözüm için kanun teklifi hazırladıklarını hatırlattı.

İzzet Ulvi Yönter'den Uzman Jandarma ve Uzman Çavuş Çağrısı (Ek Gösterge, Yaş Sınırı, Orduevi...)

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, TBMM Genel Kurulu'nda uzman çavuşlar ve uzman jandarmaların sorunlarıyla ilgili konuştu. Uzman jandarma ve çavuşların milleti için her şeyini feda etmeye hazır olduklarını ,  kahramanlarımızın mesleki haklarıyla ilgili sorunların çözümü konusunda duyarsız kalınmaması gerektiğini söyleyen Yönter, uzman erbaşların sözleşmeli değil kadrolu olmaları gerektiğini söyledi.

3600 Ek Gösterge, terfi için 45 yaş sınırı, orduevi gibi konuları da gündeme getiren İzzet Ulvi Yönter, bu konularda kanun teklifleri sunduklarını ve el birliğiyle meclisten geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın TBMM'deki konuşmasından satır başları şu şekilde : 

Değerli arkadaşlarım, bu kahramanlar taleplerinin karşılanmasını bekliyorlar. Bu kahramanlar beklentilerinin karşılanmasını bekliyorlar. Birinci sırada uzman çavuşlarımız, uzman jandarmalarımız, bu millete her şeylerini feda etmeye hazır bu kahramanlar gerek özlük haklarıyla ilgili gerek mesleki haklarıyla ilgili pek çok sorunu taşıyorlar ve bu sorunların çözülmesini istiyorlar.

Değerli arkadaşlarım, biz 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun pek çok mahzuru olduğunu müteaddit defalar dile getirdik. 3269 sayılı Yasa'da uzman erbaşlarımızın sözleşmeli olarak çalışacakları yer almış durumda. Biz bu kahramanlara kadro istiyoruz, Gazi Meclisimizin inisiyatif almasını, irade göstermesini hassaten ve önemle istirham ediyoruz. Artık beklemeye tahammül yok, gecikmeye tahammül yok. Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli grup yöneticileri ve milletvekilleri uzman çavuşlarımıza kadro verilmesi hususunda bizlere söz verdiler. Bu sözün hep birlikte, bir an önce hayata geçmesini istiyor ve bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, uzman çavuşlarımızın ordu evlerine girememe gibi, telafisi, izahı, tanımı olmayan bir garabetle karşı karşıya olduklarını da belirtmek istiyorum.

Ordu evlerinde ne var değerli arkadaşlarım? Bu kahramanlar her yere girdiler, gösterilen her hedefe yıldırım gibi çarptılar, El Bab'a girdiler, Afrin'e girdiler, Cerablus'a girdiler, ne var ki gelin görün ki ordu evlerine giremediler. Ordu evlerinin kapılarını biz bu kahramanlara ne zaman açacağız, bu adaleti ne zaman sağlayacağız?

Bir diğer sorunumuz, 3466 sayılı Yasa'ya göre çalışan uzman jandarmalarımızın okullarında geçen bir yıllık sürenin fiilî hizmetten sayılması. İkinci olarak, 3600 ek göstergeden istifade etmeleri. Üçüncü olarak da bir üst statüye terfi edebilmek için yaş sınırlarının 45'e çıkarılması.

Değerli arkadaşlarım, insanı diğer canlılardan ayıran dört özellik var. Birincisi hikmeti, ikincisi iffeti, üçüncüsü aklı, dördüncüsü adaleti. Adalet hakkın haklıya iadesidir. Hak burada kimin? Kahramanların.

"İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için

Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için."

O kahramanlar uzman çavuşlar, o kahramanlar uzman jandarmalar. Millî bekamız için varını yoğunu gerek yurt içinde gerek yurt dışında gösteren kahramanlar. Biz onlara vefa borcumuzu gösterebilmeliyiz. Onlara elimizden gelen katkıyı, desteği verebilmeliyiz. Değerli arkadaşlarım, bu konuda çekimser kalmayalım, bu konuda geri durmayalım. İstirham ediyorum, Allah için, Gazi Meclisimiz, millî iradenin tecelligâhı inisiyatif almalı, uzman çavuşlarımızın kadro sorununu çözmeli. Uzman jandarmalarımızın gerek okullarında geçen sürelerin fiilî hizmetten sayılması gerek 3600 ek gösterge verilmesi gerekse 45 yaş sınırına yükseltilmesi hususunda gereğini yapmalı. Haydi hep beraber omuz omuza verelim, el ele verelim ve gereğini yapalım.

Şu anda kahramanlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisinden yükselecek bir sese odaklanmış durumdalar, gözleri kulakları burada ve inanın bana, Türkiye Büyük Millet Meclisinde herkesin ne yaptığını, hangi tavrı aldığını, hangi iradeyi gösterdiğini hem izliyorlar hem de not alıyorlar. Maşeri vicdana karşı sorumluyuz. Tarihe karşı sorumluyuz. Millî güvenliğe karşı sorumluyuz. Geçmişe karşı, geleceğe karşı sorumluyuz. Haydi hep birlikte uzman çavuşlarımızın, uzman jandarmalarımızın meselelerini birlikte ve beraber bir şekilde çözelim. Gazi Meclisin bunu yapacak gücü vardır, bu muktedir vasfı ortadadır ve burada hep birlikte uzman çavuşlarımızın, uzman jandarmalarımızın sesini duyalım ve onlara gerekli desteği verelim. Biz, bu kapsamda kanun teklifimizi verdik. Kanun teklifimizin yasalaşmasını ümit ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.