İşsizlik Maaşıyla İlgili Yeni Gelişme! Mecliste Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan kanun teklifinin ikinci bölümündeki 5 madde kabul edildi.

İşsizlik Maaşıyla İlgili Yeni Gelişme! Mecliste Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan kanun teklifinin ikinci bölümündeki 5 madde kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, hayvancılığın desteklenmesi çerçevesinde yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik pay kaldırılacak. İşsizlik Sigortası Kanununda yapılacak değişiklikle , işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu çerçevede 'son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma' şartı, 'Hizmet akdine tabi' olarak değiştirilecek. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kalkacak.

Türk Akreditasyon Kurumu'na ilişkin de çeşitli değişiklikler yapıldı. Buna göre Türkiye'de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere tek yetkili kurum Türk Akreditasyon Kurumu olacak. Bir diğer değişiklik Emeklilik Gözetim Merkezine ilişkin yapıldı. SPK'nın, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik gözetim yetkisinde kullanılmak üzere gerekli altyapıyı kurma, analiz ve raporlama yetkisi veriliyor. 29. Maddenin kabulünün ardından TBMM Genel Kurulu'nun 15 Ocak salı günü saat 15.00'te toplanmasına karar verildi.