İlber Ortaylı İstanbul'un Fethi ile ilgili yanlış bilinenleri anlattı

Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, kaleme aldığı son yazısında İstanbul'un Fethi ile ilgili yanlış bilinenleri yazdı. İşte İstanbul'un Fethi ile ilgili yanlış bilinenler.

İlber Ortaylı İstanbul'un Fethi ile ilgili yanlış bilinenleri anlattı

Ünlü Tarih Profesörü ve Hürriyet Gazetesi Yazarı İlber Ortaylı bugün kaleme aldığı yazısında İstanbul'un Fethi ile ilgili yanlış bilinenleri yazdı.

Tarihte 200 bin kişilik kuşatma ordusundan bahsedildiğini ifade eden İlber Ortaylı, yazdığı yazısında bununla ilgili, "1453 kuşatması için (ki 53 gün sürdü), tarihçiler halen yanlış bilgiler veriyor. 200 bin kişilik bir kuşatma ordusundan bahsediliyor. Haliç’in güney kıyısındaki Ayvansaray’la Marmara kıyısındaki Yedikule surları arasındaki mesafeyi göz önüne getiriniz. Bu alana 200 bin askeri, süvarileri ve atlarını, ağır topları çeken mandaları, donanımlarını yerleştiriniz. Akla gelecek ilk olumsuzluk günlük tuvalet ihtiyacından doğacak kolera gibi hastalıklardır. " ifadelerine yer verdi. 

Hiçbir Ordu 200 Bin Kişiden Oluşmazdı

Orduların daha az sayıda kişiden oluştuğunu ifade eden İlber Ortaylı, 200 bin kişilik ordu ile ilgili, "15’inci yüzyılda hiçbir ordu 200 bin kişiden oluşamazdı. Bunları bir mekânda tutacak Milanobet ne iaşe, ne sağlık, ne barınım hizmeti mümkündü. Şehri kadın ve çocukların savunduğunu söyleyen hayalperestler de var. İstanbul surları kadın ve çocuklarla savunulabilecek bir yapıya sahip değil. İkinci Roma İmparatorluğu’nun son demlerindeki savunmacı asker sayısı birkaç bin de değildi, tabii ki fazlaydı. Nihayet yardımcı kuvvetler de vardı. Cenova bunların başında geliyor. Fetihteki savunmaları dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra Galata’yı onların mutlak hâkimiyetinden aldı. " sözlerini söyledi.

Çok Şey Bilmiyoruz

Fetih sonrası şehirdeki duurmu da ifade eden İlber Ortaylı, "Şehir boştu. 1204 Haçlı yağmasından beri kendine gelememişti. Şehirde ‘yağma’ hadisesine üç günden fazla izin verilmedi. Çünkü gözde başkentte gözde binalar vardı. İstanbul nüfusunun fetihten hemen sonraki durumunu ele alan ve inceleyen tarihçiler Ekrem Hakkı Ayverdi ama esasen merhum hocamız Halil İnalcık’tır. Bununla birlikte son Bizans İstanbul’u ve Türk hâkimiyetinin ilk 30 yılı büyük ölçüde Avrupa’daki, bilhassa İtalya’daki arşivlerden etraflıca incelenmek zorundadır; çok şey bilmiyoruz. " dedi.

Kamubülteni.com  | Ankara