Eşine bunu yapanlar yandı! Artık boşanma sebebi sayılacak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında eşini hayatını kaybeden eski eşine benzeten şahsın tamamen suçlu olduğunu belirterek, boşanmasına ve eşine nafaka ve tazminat ödenmesine karar verdi.

Eşine bunu yapanlar yandı! Artık boşanma sebebi sayılacak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Ankara'da bir erkek, eşinin kendisine ilgi gösterme durumunun olmadığını, evi terk ettiğini, ölen eşinin takılarını kullandığını iddia etti. Dava dilekçesinde; kocasına haber vermeden takılarını ve ismini değiştiren kadının boşanmayı planladığı ve boşanma davası açtığı öne sürüldü.

Adam mahkemeden 50 bin lira maddi tazminat, 50 bin lira tutarında da manevi tazminat talep etti. Kocası hakkında dava açan bir kadın ise kocasının iddialarının asılsız olduğunu, kendisini sürekli merhum eşiyle karşılaştırdığını, küçümsediğini, dışladığını, hakaret ettiğini, evden attığını iddia etti. Kadın, 1.500 lira kefalet ve nafaka, 100.000 lira maddi tazminat, 100.000 lira da manevi tazminat talep etti.

Eşine bunu yapanlar yandı! Artık boşanma sebebi sayılacak

Duruşmayı yürüten bölge mahkemesi, "Koca, karısını eski karısına benzetmesine ve onu evde istememesine rağmen karısının suçunu ispatlayamadı" dedi ve kocanın tamamen suçlu olduğu sonucuna vardı. Taraflar boşanmaya ve eşine 1.500 lira tedbir ve yoksulluk nafakasıyla birlikte 40.000 lira maddi, 30.000 lira da manevi tazminat ödemeye karar verdi.

Ankara 1. Bölge Mahkemesi, bölge mahkemesinin kararına yapılan itiraza yanıt verdi. Hukuk mahkemesi, adamın itirazının esastan reddi konusunda bir karar verdi. Koca, karara karşılık olarak temyiz başvurusu yaptı.

"Yargıtay bu kararı yerinde buldu"

Bölge mahkemesinin kararına karşı yapılan itirazı değerlendirirken Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi, bölge mahkemesinin kararının hukuka uygun olduğu sonucuna vardı.

Mahkeme, erkek davacının temyiz başvurusunda ileri sürdüğü gerekçelerin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370. maddesine işaret ederek, kararın iptalini gerektirecek nitelikte olmadığını tespit etti. Kararın madde uyarınca onaylanmasına karar verildi.