Erdoğan İmzaladı. Kamuya 1.110 Yeni Kadro Açıldı

Resmi Gazetede ilan edilen duyuruya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamasıyla kamuya 1.110 yeni kadro açıldı.

Erdoğan İmzaladı. Kamuya 1.110 Yeni Kadro Açıldı

Başkan Erdoğan tarafından imzalanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre yeni 1110 kadro ihdas edildi.

Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname Numarası: 91

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

4 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İşte yeni açılan kadrolar ve dağılımı

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatına;

320 İcra Başmüdürü, 64 İcra Müdür Yardımcısı, 16 İcra Daire Başkanı ve 32 İcra Daire Başkan Yardımcısı olmak üzere toplam 432 kadro.

Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatına;

2 Genel Müdür Yardımcısı, 2 Daire Başkanı, 250 Ticaret Müfettiş Yardımcısı, 150 Ticaret Uzman Yardımcısı ve 6 psikolog olmak üzere toplam 410 kadro.

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatına;

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 60 kadro.

Ticaret Bakanlığı Teşkilatı Döner Sermaye;

Memur 30 kadro.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Merkez Teşkilatına;

3 Daire Başkanı, 20 Strateji Uzman Yardımcısı ve 27 Strateji ve Bütçe Uzmanı olmak üzere toplam 50 kadro.

Türkiye Adalet Akademisi Merkez Teşkilatına;

Tetkik Hakimi 6 kadro.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Merkez Teşkilatı;

43 Kurul Müfettişi ve 40 Tetkik Hakimi olmak üzere toplam 83 kadro.

Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına;

2 Bölge Müdürü, 6 Bölge Müdür Yardımcısı, 1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Müdür Yardımcısı ve 2 Başmühendis olmak üzere toplam 39 kadro.