Danıştay'dan Emsal Niteliğinde Yetim Maaşı Kararı!

Danıştay emsal niteliğinde bir karara imza atarak Yetim maaşına vergi borcu sebebi ile haciz konulmayacağı kararı verildi.

Danıştay'dan Emsal Niteliğinde Yetim Maaşı Kararı!

Yetim Maaşına Vergi Borcu Nedeniyle Haciz Konulamaz
Babasının ölümünün ardından yetim aylığı alan  genç, vergilerini ödeyemez hale geldi ve hakkında icra takibi başlatıldı. El koyma eyleminin hukuka aykırı olduğunu düşünen genç, idare mahkemesine gitti. Mahkeme heyeti, davacının çeşitli vergi yükümlülükleri nedeniyle yetim aylığı hesabına uygulanan haczin kaldırıldığını ve hacizin geri ödenmesinin hukuka uygun olduğunu tespit etti.


Vergi makamları bu karara itiraz edince  bölge idare mahkemesi  kararı uygun görerek müdahale etti. Vergi makamları bu karara karşı çıkınca Danıştay 3. Dairesi devreye girdi. 2022 yılında örnek bir karara imza atan Danıştay, vergi borcu nedeniyle yetim maaşlarının kesilmemesine karar verdi.


Kararda, "Kanun çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu yönde bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından, uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir." denildi.