Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Atanan Prof. Dr. Ünal Ay Kimdir , Nerelidir?

Çağ Üniversitesi Rektörlüğ ügörevine Prof. Dr. Ünal Ay'ın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı sonrası Ünal Ay'ın biyografisi merak konusu oldu.

Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Atanan Prof. Dr. Ünal Ay Kimdir , Nerelidir?

Çağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında önemli karar yayımlandı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararında Çağ Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Ünal Ay atandı. 

PROF. DR. ÜNAL AY KİMDİR?

Kişisel Bilgiler

Ad/Soyad: Ünal AY

E-Mail : [email protected]

Doğum Tarihi : 23.03.1954

Ünvanı: Prof. Dr.

Adres: Çağ üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İşletme Bölümü, Yenice/Mersin/TÜRKİYE

Öğrenim Durumu -- Derece -- Bölüm/Program -- Üniversite -- Yıl

Lisans -- Eğitim Bilimleri Fakültesi/Eğitim Programları Bölümü---Ankara Üniversitesi---1976

Y.Lisans -- Endüstriyel Eğitim---Pennsylavania State Üniversitesi--- 1981

Doktora--- Endüstriyel Eğitim--- Pennsylvania State Üniversitesi--- 1985

Ünal Ay, 2013 yılında Çağ Üniversitesi Rektörü/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İşletme Bölümü/Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında Prof. Dr. oldu.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 Yüksek Lisans Tezleri

AKSOY MUSTAFA, (2014). Sağlık çalışanlarında iş yükünün örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerindeki etkisi Diyarbakır hastanelerinde bir uygulama, Çağ Üniversitesi

CAN BURCU, (2012). Çukurova bölgesi süpermarket yöneticilerinin liderlik biçimlerinin analizi, Çukurova Üniversitesi

NACAR NİHAT, (2012). Kütüphanelerde örgütsel kültürün örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi üzerine bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

RENKAL SEVAL, (2012). Büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarındaki misyon, vizyon ve stratejik amaçların içerik analizi, Çukurova Üniversitesi

KUNT ŞULE, (2012). Türkiye'de üniversitelerin stratejik planlarındaki misyon, vizyon ve stratejik amaçların içerik analizi, Çukurova Üniversitesi

SAT SULTAN, (2011). Örgütsel ve bireysel özellikler açısından iş doyumu ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki: Alanya'da banka çalışanları üzerinde bir inceleme, Çukurova Üniversitesi

BALLICA SABAHAT, (2010). İş görenlerin iş yaşam dengesi algılamaları ile cinsiyet rolleri ve bireysel özelliklerinin ilişkisi: Büyük ölçekli bir işletmede inceleme, Çukurova Üniversitesi

IŞIK MURAT BİRKAN, (2010). Kriz dönemlerinde odaklanma stratejileri ve odaklanma türlerinin işletme performansına etkisi: Adana KOBİ`leri üzerinde bir inceleme, Çukurova Üniversitesi

KOCA AYŞE İPEK, (2009). Üniversite öğrencilerinin değerleri ve bireysel özellikleri ile kariyer tercihleri arasındaki ilişki: Çukurova Üniversitesinde bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

ÖZCAN ESEN BURCU, (2008). Örgütsel bağlılık ve iş değerleri arasındaki ilişki: Adana ilinde bir inceleme, Çukurova Üniversitesi

BİÇER MEHMET, (2005). Satış elemanlarının iş tatmini, örgüt bağlılığı ve işten ayrılma niyetinin etik iklim ile ilişkisi: Sigorta ve ilaç sektörlerinde bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

KISACIK SADULLAH, (2005). Küçük ve orta ölçekli işletmelerin izledikleri rekabet stratejileri: Adana' daki KOBİ'ler üzerinde bir çalışma, Çukurova Üniversitesi

GENÇSOY HÜDEN, (2004). KOBİ yöneticilerinin stres düzeyi performans ve iş tatmini arasındaki ilişki: Adana'daki KOBİ'lerde bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

BOZKUŞ MEHMET, (2004). Yöneticilerin liderlik biçimleri ile performans ve iş tatmin düzeyi ilişkisi: ADANA KOBİ'lerinde bir uygulama, Çukurova Üniversitesi

YALÇIN SEMİHA, (2003). Örgütlerde iletişim iklimi: Çukurova bölgesindeki işletmelerde bir uygulama, Çukurova Üniversitesi

KARACA BAHAR, (2003). Yöneticilerin bireysel ve işletme özelliklerinin yönetim fonksiyonlarını uygulama becerisine etkisi: Adana KOBİ`lerinde bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

ÖZARSLAN KIRPIK GÜLŞEN, (2002). Çalışan kişiliği ile iş tatmini ve performans etkinliği üzerine bir sağlık kurumunda araştırma, Cukurova University

ÇELİK CEMİLE, (2001). İnsan kaynakları yönetiminin değerlendirilmesi (audit) ve örgütsel etkinlik ilişkisi: 500 büyük firma üzerinde bir çalışma, Çukurova Üniversitesi

AKTOZ FİLİZ, (2000). Bireysel özellikler, iş tatmini düzeyi ve motivasyonu arasındaki ilişki: Banka çalışanlarına yönelik bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

YIRTICI NUR, (1999). Türkiye'de seyahat acentelerinin ekolojik turizme bakışı ve yönetim sorunları araştırması, Çukurova Üniversitesi

KAĞIZMAN TİBET, (1998). Çukurova bölgesi Sanayici ve İşadamları Dernekleri (SİAD) üyelerinin temel değerleri ile kişisel ve kurumsal özellikleri arasındaki ilişki, Çukurova Üniversitesi

DOĞAN UĞURTAN, (1997). Globalleşme ve Türk endüstri ilişkileri, Çukurova Üniversitesi

TARİ SABRİ, (1996). Adana belediyelerinde görev yapan yöneticilerin yöneticilik becerileri üzerine bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

BALYEMEZ MURAT, (1996). Ayakabı sanayiinde yönetim ve organizasyon sorunları, Çukurova Üniversitesi

POLAT ARİF, (1996). Tam zamanında üretim sisteminde verimlilik ve bir sanayi işletmesinde uygulaması, Çukurova Üniversitesi

GEMALMAZ Ü. GÜLSÜM, (1996). Primli ücret sistemleri ve bir sanayi işletmesinde incelenmesi, Çukurova Üniversitesi

AKALIN HASAN YENER, (1996). Havalimanı işletmelerinde yönetim ve organizasyon sorunları (Adana havalimanında bir inceleme), Cukurova University

ÖZTÜRK ÜMİT, (1996). İşletmelerde başarı ve etkinliği belirleyen faktörler üzerine bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

ERKAN SERDAR, (1995). Kalite güvence sistemi uygulamalarının küçük ve orta boy sanayi işletmeleri üzerindeki etkilerine yönelik bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

SALDAMLI ASIM, (1994). Uluslararası turizm hareketlerinde seyahatın yönetimi, seyahat işletmelerinin rolü, önemi ve pazar payı ilişkisi, Çukurova Üniversitesi

KARADAL HİMMET, (1994). Organizasyonlarda iş doyumu: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

KENDİ AYLA, (1994). Adana ili sanayi işletmelerinde hizmet içi eğitim bir uygulama, Çukurova Üniversitesi

ÇELİK CEMİLE, (1994). Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat ve işletme mezunlarının kariyer gelişimi 1982-1992 dönemi, Çukurova Üniversitesi

Doktora Tezleri

HÜSEYNİKLİOĞLU BUKET, (2010). Bireysel değerler ve örgütsel bağlılık düzeyi ilişkisi: Asker hastanesi çalışanları üzerinde bir inceleme, Çukurova Üniversitesi

YOĞUN ERCEN AYŞE ESMERAY, (2008). Kadınların cam tavanı aşma stratejiler: Büyük ölçekli Türk işletmelerinde bir inceleme, Çukurova Üniversitesi

ELİFE YILMAZ Rekabet Unsuru Olarak Teknoloji Yönetimi ve Mavi Okyanus Stratejisi İlişkisi

ÖZDEMİR FATİH, (2006). Örgütsel iklimin iş tatmin düzeyine etkisi: Tekstil sektöründe bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

BİLİR PERVİN, (2005). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün örgüt iklimi ve çalışanların katılımla ilgili algılamaları, Çukurova Üniversitesi

KARADAL HİMMET, (1999). Yönetici yaşam biçimleri ile yöneticinin etkinliği ve iş tatmini arasındaki ilişki: Bazı sektörlerde bir araştırma, Çukurova Üniversitesi

SALDAMLI ASIM, (1999). Otel işletmelerinde stres kaynakları ve çalışanlar üzerindeki etkileri, Çukurova Üniversitesi

TURAN MEHMET, (1999). The Impact of national culture on employee job dissatisfaction responses: An exploratory study, Çukurova Üniversitesi