Bugün Belli Oldu ! Maaşlara Yüzde 20 Zam

Toplu sözleşme hükümleri gereğince, 2018 yılında alınacak zam oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.

Bugün Belli Oldu ! Maaşlara Yüzde 20 Zam

Bilindiği gibi , 2017 yılında karara bağlanan 2018-2019 yılına yönelik toplu sözleşmede yer alan hükümler gereğince memurların maaşlarına 2018 senesinin ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında ise yüzde 3,5 zam uygulanmasına karar verilmişti. Ayrıca toplu sözleşmenin 8. maddesinde  aşağıdaki ifadeler yer almıştı : 

Madde 8- (1) Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

... b) 2018 yılı Haziran ayı endeksinin 2017 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin birinci fıkrasında 2018 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,

c) 2018 yılı Aralık ayı endeksinin 2018 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2018 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %3,5 oranını,

... aşması halinde, 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 ' inden geçerli olmak üzere Jetbahis aşan kısım kadar artırılır"

Bu hüküm göz önüne alınınca, 2018 'in ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9.17 olarak açıklandığından, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 5.17 oranında enlasyon zammı eklendi. Bugün açıklanan OBP ise enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 20.8 olacağını öngörmüştür. Bu bağlamda, ikinci altı için enflasyon 

= %20,8-%9,17
= %11,63 olacaktır.

Memurlara uygulanacak enflasyon zammı ise %11,63- %3,5 =% 8,13 olacaktır. Rakamlar kabaca hesaplanmış olup, enflasyon oranının OVP'de ifade edilen orandan daha yüksek çıkması durumunda ikinci altı aylık zam yüzde 8.13'ten de yüksek olacak. Kısaca 2018 yılı memur maaş zammı, enflasyonun daha yüksek çıkmaması halinde, toplu sözleşmede yer alan yüzde 4.3,5 değil, enflasyon miktarı olan yüzde 20.8 olacak.

KAYNAK: MEMURLAR.NET

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA