Binlerce Kişinin Beklediği Şanlıurfa İKM, Zabıta Katibi, Mübaşir Alımı Sonuç Duyurusu Yayımlandı

Adalet Bakanlığı Şanlıurfa Adliyesi Mübaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, Teknisyen, sağlık memuru, sıhhi tesisat teknisyeni ve şoför alımı mülakat sonuçları açıklandı. 

Binlerce Kişinin Beklediği Şanlıurfa İKM, Zabıta Katibi, Mübaşir Alımı Sonuç Duyurusu Yayımlandı

T.C.

ŞANLIURFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR!

Şanlıurfa ve Siverek Adliyeleri ile Şanlıurfa ve Siverek Ceza İnfaz Kurumları İçin Sözleşmeli Personel alımı için sınavların yapıldığı, sınavlar ve sözlü mülakatlar sonucunda başarılı olanlardan;

 • İSTENİLEN BELGELER
 • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
 • Diploma Fotokopisi (Başvuru sürecinde e-devlet sisteminden öğrenim durumu çıktısı alanlarca diplomalarının aslı getirilmesi ile tarafımızca onaylanması veya aslının suretinin noterlerce tasdik ettirilmesi gerekmektedir.)
 • Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına dair Bildirim
 • Mal Bildirim Formu
 • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf( Son üç ay içerisinde çekilmiş)
 • Sağlık Beyanı
 • Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden Onaylı)
 • Eş Beyanı
 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü Adalet Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet bölümü, Adalet Önlisans Programı, Adalet Meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmayan adayların daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladıklarına dair belge aslı veya sınav birimince onaylı örnegi ya da başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar 2018sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikası aslı veya sınav birimince onaylı örneği
 • Ceza İnfaz Kurumlarına Alınan Personeller Ayrıca Tam Teşekküllü Hastanelerden Sağlık Kurulu Raporu Alması Gerekmektedir.

Başarılı olan asil adayların yukarıda bildirilen evrakları eksiksiz bir şekilde en geç 17/12/2018 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları Mahallî Cumhuriyet Savcılıklarıaracılığı ile veya şahsen Adalet Komisyonu Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3.fıkrası uyarınca " Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz." hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

ZABIT KATİPLİĞİ KESİN SINAV SONUÇ LİSTESİ

Şanlıurfa İcra Katipliği Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Şanlıurfa Zabıt Katipliği Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Siverek Zabıt Katipliği Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

MÜBAŞİR KESİN SINAV SONUÇ LİSTESİ

Şanlıurfa Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Siverek Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

İNFAZ KORUMA MEMURU KESİN SINAV SONUÇ LİSTESİ

Şanlıurfa Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru (Erkek) Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Şanlıurfa Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru (Kadın) Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Siverek Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru (Erkek) Sınav Sonuç Tıklayınız

Siverek Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru (Kadın) Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

ŞANLIURFA CEZA İNFAZ KURUMU AŞÇI, MAKİNE TEKNİSYENİ, SAĞLIK MEMURU, SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ VE ŞOFÖR İLE ŞANLIURFA AŞÇI KESİN SINAV SONUÇ LİSTESİ

Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeli Aşçı Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Şanlıurfa Adliyesi Sözleşmeli Aşçı Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeli Makine Teknisyeni Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeli Sağlık Memuru Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeli Şoför Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

SİVEREK CEZA İNFAZ KURUMU SAĞLIK MEMURU, SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ VE ŞOFÖR İLE SİVEREK KALORİFER TEKNİSYENİ KESİN SINAV SONUÇ LİSTESİ

Siverek Adliyesi Sözleşmeli Kalorifer Teknisyeni Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Siverek Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeli Sağlık Memuru Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Siverek Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Siverek Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeli Şoför Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız