Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Artık böyle paylaşılacak

Mirasını paylaşacak milyonlarca insanı kapsayan yeni bir uygulama başlatıldı. Pay sahipleri artık paylaşımda bu yolu izleyecek. İşte detaylar...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Artık böyle paylaşılacak

Babalarından ve ailenin diğer büyüklerinden miras kalan vatandaşlarla ilgili haberler çıktı. Kardeşler arasında mirasın aktarımında ani değişiklikler yaşandı. Detaylar haberimizde...

hülya

MİRAS KALANLAR DİKKAT: HER KARDEŞ KENDİ PAYI İÇİN BUNU YAPACAK!

Türkiye'de ev sahibi olmak giderek zorlaşıyor. Bu durum birçok ailenin mal varlığını çocukları arasında adil bir şekilde paylaşmanın yollarını aramasına neden oluyor. Özellikle ev, arsa gibi gayrimenkullerin hisseler halinde paylaşılması, karmaşık yasal prosedürler ve noter tasdikli sözleşme ihtiyacı gibi pek çok zorlukla karşı karşıyadır. Ancak yeni bir uygulamayla bu sorunlar ortadan kalkacak! Mevcut durumda gayrimenkul paylaşımında noter tasdikli sözleşme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu sayede mirasın paylaşılması süreci çok daha rahat oluyor ve aile içi anlaşmazlıkların önüne geçiliyor. Bu yeni uygulama, mirasın paylaşılması ve ortak mülkiyet işlemlerinin yapılmasında büyük kolaylık sağlıyor. Noter tasdikli sözleşme zorunluluğunun ortadan kaldırılması, özellikle büyük aileler için varlıkların bölünmesini daha az karmaşık ve daha erişilebilir hale getiriyor. Bu düzenleme, miras hukuku konusuna modern ve pratik bir çözüm sunarak vatandaşların karşılaştığı hukuki sorunlara modern ve pratik bir çözüm sunmaktadır. Artık aileler mirası daha kolay ve adil bir şekilde paylaşabilecek.

GAYRİMENKUL MİRASI VE HİSSELİ TAPULAR

Türkiye'de enflasyon nedeniyle kira ve daire fiyatlarının hızla artması, mülke erişimi zorlaştırıyor. Bu durumda birçok ebeveyn, çocuklarına adil bir miras bırakabilmek için mal varlığını ortak vasiyetnamelere bölmeyi tercih ediyor. Ancak bu yöntem geçmişte birçok hukuki anlaşmazlığa neden olmuştur.

YENİ DÜZENLEME İLE MİRAS PAYLAŞIMI KOLAYLAŞIYOR

Yeni düzenlemelerle mirasın taksimi konusunda büyük ilerleme kaydedildi. Kardeşler arasında miras paylaşımı sözleşmesi artık yazılı olarak yapılabilecek ve tarafların ortak imzasıyla yürürlüğe girecek. Bu değişiklik, miras taksim işlemlerinin noter onayına gerek kalmadan daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

HİSSELİ TAPU ALIMI VE SATIŞI

Ortak mülkiyetin kazanılması mirasın bölünmesinde önemli bir adımdır. Tapu daireleri, noter işlemleri, arazi sınırlarının ve parsellerin belirlenmesi gibi süreçler mirasın adil dağılımını sağlar. Yeni düzenlemeler sayesinde bu işlemler daha az bürokratik engelle gerçekleştirilebilmektedir. Ortak mülkiyetin satışı konusunda da hissedarların ortak kararlar alması gerekiyor ancak bu işlemler artık daha kolay hale geldi.

Müşterek tapu, taşınmazın birden fazla kişi tarafından paylaşıldığını gösteren bir tapu türüdür. Bu tapularda taşınmaz üzerinde hak sahibi olan her kişinin sahiplik payı özel olarak belirlenmekte ve bu sahiplik paylarının toplam sayısı taşınmazın tamamını oluşturmaktadır. Ortaklar mülkiyet haklarını orantılı olarak kullanırlar ve gayrimenkul kararları çoğunlukla veya belirli bir anlaşma çerçevesinde alınır.

PAYLI MÜLKİYET: Ortak mülkiyette mülkiyet birden fazla kişi arasında paylaşılır. Her hissedarın belirli bir oranda gayrimenkulü vardır ve bu yüzde, mülkiyet senedinde açıkça belirtilir.

KARAR ALMA: Gayrimenkul işlemleri genellikle hissedarların çoğunluğunun rızası ile gerçekleştirilmektedir. Ancak bazı önemli kararlar tüm hissedarların onayını gerektirebilir.

SATIŞ VE DEVİR: Gayrimenkullerin hisse esasına göre satışı veya devri tüm hissedarların rızası ile mümkündür. Bir hissedar, hisselerini bir başkasına satabilir, ancak diğer hissedarların genellikle ilk önce satın alma hakkı vardır.

KULLANIM: Gayrimenkulün kullanımı konusunda hissedarlar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu durumda pay sahipleri arasında kullanıcı sözleşmesi yapılması veya mahkemeye başvurulması gerekebilecektir.