Az Önce Duyuruldu! Trakya Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Alacak (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

Son Dakika! Yeni Personel Alım ilanları art arda yayımlandı. Yozgat Bozok Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Az Önce Duyuruldu! Trakya Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Alacak (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

Trakya Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesine sözleşmeli personel alımları yapılacak. Konuyla ilgili duyurular art arda geldi. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyurularda, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 8, Trakya Üniversitesi'nin 8 sözleşmeli personel alımı belirtildi. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda, "Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir." ifadeleri yer alırken, adaylarda aranan nitelikler ve başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibi oldu : 

Bozok Üniversitesi'nce yapılan duyuruda ise , "Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, Lisans mezunları için 2018 Yılı KPSS (B grubu), Önlisans ve Lise mezunları için 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıĢtırılacak sözleĢmeli personel alınacaktır. Giderleri özel bütçeden karĢılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaĢılabilir." ifadelerinin yer aldığı görüldü. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan nitelikler ve diğer detaylar aşağıdaki gibi olacak: 

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA