Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Asgari Ücret, Taşeron ve Emekli Maaşlarıyla İlgili Açıklama

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, milletvekillerinin asgari ücretle ilgili sorularına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan yanıt geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Asgari Ücret, Taşeron ve Emekli Maaşlarıyla İlgili Açıklama

Asgari ücretin devlet , işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü bir yapı içeirsinde bir komisyonla belirlendiğini söyleyen Selçuk, komisyonda tüm sosyal tarafların, kamunun teklifleri, önerilerinin görüşüleceğini belirtirken, 18 yıllık döneme bakıldığında 2020 ocak itibariyle asgari ücrette 1.5 katlık reel artış sağlandığını söyledi. Bakan Selçuk, "Asgari ücret devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü bir yapı içerisinde bağımsız bir komisyon olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonda bütün sosyal tarafların, kamunun teklifleri, önerileri, talepleri, görüşleri bağımsız bir şekilde, objektif ve şeffaf bir şekilde yapılan toplantılarda dinlenmektedir. 18 yıllık döneme de baktığımız zaman, reel artış olarak 2020 Ocak itibarıyla 1,5 katlık bir artış sağlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK'UN KONUŞMASINDA AYRICA ŞU İFADELER YER ALDI:

Öncelikle, 4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin durumuna dair… Bildiğiniz gibi, bu uygulama aslında sosyal devlet ilkesi gereği hayata geçirilmişti. Özelleştirme uygulamalarının başladığı 1991 yılından sonra, özelleştirilen kuruluşlarda çalışan memurlarımızın, sözleşmeli personelimizin diğer kuruluşlara nakilleri yapıldığı zaman işçilerin nakli öngörülmemişti ve akitleri feshedilen işçiler işsiz kalmaktaydı. Dolayısıyla biz geldiğimiz zaman, 2004 yılında Bakanlar Kuruluyla yapılan düzenlemeyle, özelleştirilen KİT'lerde iş akitleri feshedilen işçilerimizin kamu kurumlarına 4/C'li olarak istihdamlarına imkân sağlandı; bu, 2004 yılında oldu. 2010 yılından itibaren de yapılan düzenlemelerle bu personelimizin çalışma şartları sürekli bir şekilde iyileştirildi. Başlangıçta on ay olan çalışma süresi, on bir ay yirmi sekiz güne çıkarıldı; izin süreleri artırıldı. İş sonu tazminatı almaları ve fazla çalışma ücreti ile aile yardımından faydalanmaları sağlandı. Dolayısıyla, personel ücretlerinde de iyileştirmeler gerçekleştirildi. Bu konuda da durum bu şekilde.

Yine, 696 sayılı KHK kapsamında kamuda istihdam edilen işçilerin toplu iş sözleşmelerine dair bir soru gelmişti. Orada da alt işveren işçileri, biliyorsunuz, mevcut ücretleriyle kamuya geçtiler ve bu işçilere 31 Kasım 2020 tarihine kadar da Yüksek Hakem Kurulu tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesinin hükümleri uygulandı. Bu dönemde kamu işçilerine ödenen ilave tediyeler bu işçilerimize de ödendi elbette. Ve mevcut durumda da çalıştıkları kamu iş yerlerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinden 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla da yararlanmaktadırlar. Yani toplu iş sözleşmesi, TİS'i bulunmayan idarelerde de çalışan işçilerimiz için TİS yetki tespitleri de devam ediyor.

Şimdi, emeklilerimizin maaşına dair… Ülkemizde 2002 yılında emekli sayımız 6,5 milyon civarındaydı. 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla ise bu rakamımız 13 milyonu aşmış durumda. Emekli aylığı ödemelerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranlarına baktığımız zaman, 2002 yılında emeklilerimizin gayri safi yurt içi hasıladaki payı yüzde 4,6'ydı; yani yüzde 5'in altındaydı. Şu anda, yine, 2020 yılı yıl sonu tahmini itibarıyla bu rakamın yüzde 7,1 olmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla, emeklilerimizin gayri safi yurt içi hasıladan aldıkları pay artmış durumda.

Yine, emeklilerimiz iktidarımızda hep önceliklerimiz arasında oldu ve onların şartlarını iyileştirmek için her daim gayret ediyoruz.

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürütenlerin aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primini önce yüzde 15'ten yüzde 10'a indirdik, sonra da kaldırdık. Yine, böylelikle emekli aylıklarında yüzde 15'lik iyileştirme yapılmış oldu.

2018 yılında Ramazan ve Kurban Bayram'larında yılda 2 bayram için 1.000'er lira bayram ikramiyesi de vermeye başlamıştık. 2020 yılında ödenen toplam bayram ikramiyesi de 22 milyar lirayı aşmış durumda. En düşük emekli aylığımız önce 1.000 liraya daha sonra da 2020 yılında yapılan düzenlemeyle de 1.500 liraya çıkarıldı. Dolayısıyla seyyanen ve oransal yapılan artışları da göz önüne aldığımız zaman son on sekiz yılda reel olarak yüzde 46 ile yüzde 300 arasında bir artış sağlamış olduk. Ortalama emekli aylığı tutarı bayram ikramiyesi de dâhil olmak üzere 2.800 lirayı aşmış durumda.

 Bizim hedefimiz emeklilerimizi daha iyi şartlarda yaşatabilmek ve dolayısıyla bunun için ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken ve ülkemizin gelişmesinde katkı sağlayan bütün çalışanlarımızı emekli olduklarında da şartlarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.