Açık Liselere Geçişte Devrim Niteliğinde Yenilik!

Açık liseye geçişte yapılan yeni düzenlemeler, öğrencilerin devamsızlık haklarını artırırken, başarısızlığı en aza indiriyor. Velilere daha fazla bilgi sunulacak ve öğrencilerin eğitim süreçleri daha yakından takip edilecek...

Açık Liselere Geçişte Devrim Niteliğinde Yenilik!

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımladı. Bu kapsamda, devamsızlık ve başarısızlık riski taşıyan öğrencilere yönelik "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" oluşturuldu. Bu yeni düzenleme, açık liselere geçiş sürecine yeni bir aşama getirecektir.

Öğrenci Durumlarının Velilere Bildirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı, devamsızlık konusunda yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Buna göre, ardışık 2 gün özürsüz devamsızlığı olan öğrencilerin durumu, posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velilere bildirilecek. Veliler, okula çağrılarak öğrencilerinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmeleri istenecektir.

Özürsüz devamsızlık süresi toplamda 10 günü geçen öğrenciler, ders puanları ne kadar iyi olursa olsun başarısız olarak kabul edilecek ve velilere yazılı olarak bildirilecektir. Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrencilerin özürsüz devamsızlık hakkı olan 10 günü aşmamak kaydıyla toplam devamsızlık hakkı 40 gün olarak belirlenmiştir.

Önleme, Müdahale ve Yönlendirme Komisyonu

Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski taşıyan öğrenci velilerini devamsızlığın 5. gününde okula davet ederek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırmak için iş birliği içinde çalışmalar yapacaktır. Özürsüz devamsızlık günleri, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye 1 saat ek olarak eklenecektir.

aol2.jpg

Öğrencilerin Devamsızlık Hakkı Artırıldı

Yatarak tedavi gerektiren durumlarda, sağlık kurumları tarafından verilen raporlarla öğrencilerin devamsızlık süreleri kontrol edilecektir. Sürekli tedavi veya organ nakli gerektiren hastalığı olan öğrencilerin devamsızlık süresi 60 gün olarak belirlenmiştir. Ayrıca, açık öğretim liselerine geçiş daha da zorlaştırılmıştır. Milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, şehit ve gazi çocukları gibi istisnalar dışında örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmiş olan öğrenciler artık açık liseye geçemeyecektir.

Sınıf Geçme Kurallarında Değişiklik

Bakanlık ayrıca sınıf geçme kurallarında da değişiklik yapmıştır. Artık öğrenciler, en fazla 1 dersten başarısız olmaları durumunda direkt olarak üst sınıfa geçebileceklerdir. 4 ders ve üzerinde başarısız olan öğrenciler ise sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacaklardır. Yönetmelik kademeli olarak uygulanacaktır ve bu yıl 9. sınıfa başlayan öğrencilere yeni düzenlemeler uygulanırken, diğer sınıflar eski uygulamadan devam edecektir. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri için ise kalfalık belgesini almadan ustalık eğitimine geçiş yapmaları engellenmiştir.