7 Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

7 Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamelere göre Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. İşte diğer detaylar...

7 Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

Devlet Denetleme Kurulu, YAŞ, MGK Genel Sekreterliği ve Adli Tıp Kurumu'nun yapıları yeniden şekillendirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. 8 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısıyla senede en az bir defa toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde YAŞ'ı toplayabilecek. Bugün Yayımlanan Kararnameler şu şekilde oldu : 

  • Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
  • Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
  •  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin İllegal Bahis Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
  •  Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
  •  Yüksek Askeri Şûra’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
  •  Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
  •  Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle birlikte Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanırken, ayrıca yapılan düzenleme çerçevesinde, MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla iki ayda bir bir araya gelecek. Kurula, Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı başkanlık edecek. Kararname ile TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürülürken, AB Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu. 

KAMUBULTENİ.COM- ANKARA