69. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı, Yazar Ayşegül Devecioğlu’na Verildi

Seçici kurul başkanı Doğan Hızlan, Sait Faik'in önemini vurgularken Devecioğlu, edebiyatın güçlü yol arkadaşlığını ve güzel günler için mücadeleyi anlattı.

69. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı, Yazar Ayşegül Devecioğlu’na Verildi

Seçici kurul başkanı Doğan Hızlan, Sait Faik'i edebiyat matinelerinde tanıdığını ifade ederek sözlerine başladı. Hızlan, konuşmasında şunları dile getirdi: 'Her yazarın kendine özgü bir mekânı vardır. Sait Faik ise İstanbul'u, Beyoğlu'nu ve Adalar'ı yazdı. Yazarken ise insan unsurunu hiçbir zaman göz ardı etmedi. Bu ödülün tarihine baktığımızda, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu ve önemli kişilere verildiğini görmekteyiz.' Hızlan ayrıca, Devecioğlu'na güzel bir eser ortaya koyduğu için teşekkürlerini iletti.

Devecioğlu ise konuşmasında Sait Faik'in kendi kuşağı için son derece önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Benim kuşağım, erik ağaçlarıyla konuşmayı bilen, odanın içine dallarıyla bir ağacın ya da bulutun girebileceğine inanan ve bundan hiç şüphe duymayan bir kuşaktı.' 68 kuşağını selamlayan Devecioğlu, edebiyatın susmayacağını ifade etti ve 'Güzel bir ülke hayali hiçbir zaman sona ermez. Bu mücadelede edebiyat her zaman bizim yol arkadaşımızdır' şeklinde konuşarak ödülünü direnişle güzel günler için mücadele edenlerle paylaştı.