17 Yıl Hapis Cezası Alan Alaaddin Çakıcı İle İlgili Yargıtay Kararı

Yeğeni Adem Çakıcı'yı öldürtmeye azmettirdiği iddiasıyla hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile alakalı mahkumiyet kararı, Yargıtay 1 Ceza Dairesi tarafından oy birliği ile bozuldu. Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın da aralarında yer ağzı 27 nisanlık hakkında İstanbul Anadolu 6 ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu mahkumiyet kararlarını Yargıtay 1 Ceza Dairesi inceledi.

17 Yıl Hapis Cezası Alan Alaaddin Çakıcı İle İlgili Yargıtay Kararı

Sözcü Gazetesinden Özgür cebe'nin hazırladığı habere göre sanıklar, 25 Eylül 2020 günü Alaattin Çakıcı'nın liderliğinde;

“ suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanarak yağmaya azmettirme, silahlı tehdit ve, tasarlayarak öldürmeyi azmettirmeye, kasten yaralamaya azmettirme, nitelikli yağma, Cebir, tehdit rehille kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, kasten silahla genel güvenliği tehlikeye sokmak”


Suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılmışlardı.

İstinaf Mahkemesi 17 Yıl Cezayı Onaylamıştı 

Sana Alaattin Çakıcı ise yeğeni Adem çakıcı'ya karşı işlemiş olduğu iddia edilen 'tasarlayarak öldürmeyi azmettirmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış. Çakıcı'ya verilen bu cezanın usul ve yasaya uygun olduğunu arına hükmeden İstanbul Bölge İstinaf mahkemesi 28 Haziran 2021 tarihinde yerel mahkeme kararını oy birliği ile onayladı ve Çakıcı'nın İstinaf başvurusunun esastan reddine karar vermişti. Çakıcı'nın avukatları ise bu kez yargıtaya temyiz başvurusunda bulunmuştu. 


Yargıtay, Kararı Bozdu 

Dosyayı bir kez daha inceleyen Yargıtay, davanın esasına girmeden usul eksikliği açısından mahkumiyet kararının oy birliği ile bozulmasına karar verdiği nokta Yargıtay, hüküm kurulurken sanık Alaaddin Çakıcı'nın savunması alınmadan ve son sözü sorulmadan mahkumiyet hükmünün kurulması ile alakalı savunma hakkının kısıtlandığına dikkat çekti.

Alaattin Çakıcı'nın sel gibi ise yöntemi ile ifadesinin aranması açısından Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazıldığı fakat Sanığın Bodrum Devlet Hastanesinden almış olduğu sağlık raporunu gerekçe göstermek şartıyla ifade vermeye gitmediği, mahkemenin ise Sanığın devamlı almış olduğu doktor raporlarını gerekçe gösterip savunma yapmadığı, Bu durumun yargılamayı uzatmaya ilişkin olduğundan mazeretinin reddine karar verdiğine dikkat çekti.

Yargıtay, Sanığın savunmasının alınmayıp son sözü sorulmadan karar verilmesinin savunma hakkının kısıtlanması sebebiyle usul ve yasaya aykırı olduğu hükmüne vardı Ve böylece kararın usulden bozulmasına karar verip dosyayı yeniden Bölge adliye mahkemesine gönderdi. 

Yargıtay, sanık Alaaddin Çakıcı'nın savunmasının arındıktan sonra dosyanın esastan incelenmesi gerektiğine hükmetti.