10 yıl çalışana prim ödeyerek emeklilik yolu göründü! Sadece bu şart aranacak

Emeklilik hayali kural milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Dışardan prim ödeyerek emekli olunabiliyor ancak aynı yöntemle memur emekliliği şansı elde edebiliyorsunuz. Bu haktan yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte detaylar...

10 yıl çalışana prim ödeyerek emeklilik yolu göründü! Sadece bu şart aranacak

Emeklilik herkesin hayalidir ve birçok kişiyi yakından ilgilendirir. Ancak dışarıdan prim ödeyerek emekli olmak veya memur emekliliği hakkı kazanmak mümkündür. Bu yöntemle emekli olabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. İşte bu şartlar ve detaylar: İşte diğer detaylar...

emekli para

PRİM İLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

2008 yılında sosyal güvenlik sistemine önemli değişiklikler getirildi. Bu değişikliklerden biri de isteğe bağlı sigortalılık konusunda oldu. Önceden, kişiler istedikleri takdirde SSK'lı, Bağ-Kur'lu veya Emekli Sandığı'na tabi olarak isteğe bağlı sigortalı olabiliyorlardı. Ancak sosyal güvenlik reformu sonrasında, isteğe bağlı sigortalılar 4/b'li, yani Bağ-Kur'lu olarak kabul edilmeye başlandılar. Bu durum, isteğe bağlı sigortalıların emeklilik koşullarının daha zor olmasıyla sonuçlandı. Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalılık yaptıranların sayısında azalma gözlendi.

Bu değişiklikler ışığında, belirli bir süre memur olarak çalışanlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde kendi primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabiliyorlar. Milliyet yazarı Cem Kılıç, bu konuya ilişkin detayları kaleme aldı. Kılıç'a göre, emekli olmak isteyen kişilerin 1 Ekim 2008 sonrasında dikkatlice sistemdeki değişiklikleri takip etmeleri ve bu doğrultuda planlamalarını yapmaları gerekiyor.

İsteğe bağlı sigortalılık sisteminin Bağ-Kur kapsamına alınmasıyla birlikte, emeklilik koşulları daha sıkı hale geldi. Bu durum, isteğe bağlı sigortalıların emeklilik için daha fazla prim ödemelerini ve belirli bir süre boyunca çalışmalarını gerektiriyor. Dolayısıyla, emeklilik planlarını bu yeni düzenlemelere göre yapmak isteyenlerin, öncelikle sistemin gereksinimlerini ve koşullarını dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.

Kılıç'ın belirttiği gibi, isteğe bağlı sigortalılık yaptırmak isteyenlerin sayısında azalma yaşanmasının nedeni, yeni düzenlemelerin getirdiği zorluklar olabilir. Ancak bu durum, emeklilik planları yapanlar için bir engel teşkil etmemeli. Önemli olan, mevcut koşulları ve gereksinimleri doğru bir şekilde değerlendirerek, geleceğe yönelik sağlam bir emeklilik planı yapmaktır.

Sonuç olarak, emeklilik için kendi primlerini ödeyerek emekli olma fırsatı sunan sistemdeki değişiklikler, emeklilik planları yapanlar için dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu nedenle, emeklilik planları yaparken güncel düzenlemeleri ve koşulları göz önünde bulundurmak önemlidir.

para

Emeklilik, prim ödeyerek sigortalı olan kişiler için önemli bir konudur. Ancak, emekli olabilmek için belirli bir prim gün sayısına ulaşmak ve emekli aylığının miktarı gibi bazı kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Son dönemlerde, emeklilik için gereken prim gün sayısının artması ve emekli aylıklarının düşük olması nedeniyle, isteğe bağlı sigortalılık konusu önem kazanmıştır.

Özellikle 9.000 gün prim ödemesi zorunluluğu ve emekli aylığının SSK ve memurlara göre düşük olması, birçok kişinin emeklilik planlarını gözden geçirmesine neden olmuştur. Ancak, isteğe bağlı sigortalılık sistemi, bu durumun istisnalarından birini oluşturur. Özellikle memurlar için bu sistem, önemli bir fırsat sunmaktadır.

Memurlar, belirli bir süre memur olarak çalışmış olmaları ve gerekli şartları sağlamaları durumunda isteğe bağlı iştirakçi olarak kendi primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilirler. Bu sistemden faydalanabilmek için bazı kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Öncelikle, en az 10 yıl boyunca memur olarak çalışmış olmak gerekmektedir. Ayrıca, 5434 sayılı Kanun'a tabi görevlerinden istifa etmiş ve sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli aylığı bağlanmamış olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra, isteğe bağlı iştirakçi olarak prim ödeyebilmek için başka bir işte çalışmamak da gerekmektedir.

Yani, en az 10 yıl süreyle memur olarak çalışmış, görevinden kendi isteğiyle ayrılmış, emekli olmamış ve başka bir işte çalışmayan memurlar, isteğe bağlı iştirakçi olarak prim ödeyebilir ve emekli olabilirler. Bu sistem, memurlar için emeklilik planlarını yaparken önemli bir alternatif oluşturur.

Sonuç olarak, isteğe bağlı sigortalılık sistemi, belirli bir süre memur olarak çalışmış ancak emekli olma şartlarını henüz karşılayamamış olan memurlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu sistem, belirli kriterleri sağlayan memurların kendi primlerini ödeyerek emekli olmalarını sağlayarak emeklilik planlarını güçlendirebilir. Ancak, bu sistemden faydalanabilmek için belirli şartların karşılanması gerektiği unutulmamalıdır.

İsteğe bağlı iştirakçilik, devlet memurlarına ciddi sorunlar yaşayanlar veya riskli bir işte çalışanlar için dışarıdan prim ödeyerek memur olarak emekli olma fırsatı sunan bir sistemdir. Özellikle askerler, polisler ve öğretmenler gibi meslek gruplarında çalışanlar bu haktan sıklıkla yararlanmaktadır. Örneğin, görev yaptığı okulda müdürle anlaşamayan veya tayin istemesine rağmen tayini çıkmayan bir öğretmen, emekliliğine 2 yıl kala görevinden istifa ederek kalan primlerini ödeyerek yine memur olarak emekli olabilmektedir. Bu sistem, özellikle uzun yıllar devlet memuru olarak çalışmış ancak emeklilik koşullarını sağlayamayan kişilere bir çıkış yolu sunmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olarak çalışmış ve belirli şartları sağlayan kişiler, isteğe bağlı iştirakçi olarak kendi primlerini ödeyerek emekli olma hakkına sahiptir. Ancak 2008 sonrası ilk kez memur olanlar, 5510 sayılı yeni sosyal güvenlik kanununa tabi oldukları için, bu haktan yararlanamazlar. İsteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenlerin bazı kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Bu kriterler arasında en az 10 yıl memurluk yapmış olma, memurluktan atılmamış olma, ayrıldıktan sonra SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışmamış olma ve SGK'ya başvurmuş olma gibi şartlar bulunmaktadır.

İsteğe bağlı iştirakçi olarak emekli olmak isteyenler, kendi primlerini ödeyerek devlet memuru şartlarıyla emekli olabilirler. Ödenecek kesenek miktarı, kişinin ayrıldığı zamandaki kadrosuna bağlı olarak belirlenir. Kendi primlerini ödeyenlere her yıl bir kademe, her üç yıl içinse bir derece verilir. Ancak, isteğe bağlı iştirakçilerin toplamda %36 prim ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için %12 genel sağlık sigortası primi ödemeleri de gerekmektedir.

Bu sistem, emeklilik planlarını yaparken belirli koşulları sağlayan kişilere bir seçenek sunar. Ancak, isteğe bağlı iştirakçi olabilmek için belirli şartların karşılanması gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle, emeklilik için bu yöntemi düşünenlerin öncelikle şartları detaylı bir şekilde incelemesi ve gereken adımları atması önemlidir.