Taşeronda Son Dakika Haberi: Hükümetten 4/D İşçiler İçin Sevindiren Ücret Açıklaması

Son dakika haberi: Kadroya geçen taşeron işçiler için son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada iyi haber verildi ve nöbete kalan işçilere ücret ödenmesinin yolu açıldı. İşte o resmi yazı ve detaylar.

Taşeronda Son Dakika Haberi: Hükümetten 4/D İşçiler İçin Sevindiren Ücret Açıklaması

Son dakika haberi: Kadroya geçen taşeron işçileri sevindiren açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan resmi yazıda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen ve 4/D statüsünde çalışan işçilere nöbet ücreti verilebileceği yönünde görüş yazısı yayımlandı.

Bakanlık, bundan önce Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 'da hüküm yer almadığı için, 4/B'li personele nöbet ücreti verilmeyeceği yönünde açıklama yapmış, ancak yayımlanan yeni görüş yazısında ek ücretlerin verilebileceğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Strateji Geliştirme Bakanlığı tarafından 7 Eylül günü  bir görüş yayımlandı ve 2017/5 sayılı Nöbet Genelgesinde yer alan hükme atıfla işçi statüsündeki personele nöbet ücreti verilebileceği yönünde görüş verildi.

İşte o görüş yazısı:

İlgi yazınız ile il müdürlüğünüze bağlı 24 saat esasına göre hizmet vermekte olan yatılı kuruluşlarda 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personellerin nöbet hizmetlerine dahil edilmesi halinde nöbet ücreti ödenip ödenemeyeceği konusunda başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız 2017/05 sayılı Nöbet Hizmetleri Genelgesinin 'üncü maddesinde "Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Odyolog, Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, hemşire, fizyoterapist, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, sosyolog, öğretmen, çocuk eğitimcisi ve din görevlkisi nöbet tutmakla yükümlü personeldir. "4 'üncü maddesinde: "Nöbet tutmakla yükümlü personel sayısının 7 'den az olması halinde kuruluşta 657 sayılı DMK 'nın 4 'üncü maddesinin 1 inci fıkrasının a bendi kapsamında görev yapan personele kuruluş müdürünün teklii, il müdürünün onayı ile nöbet görevi verilebilir" ve 7 'nci maddesinde de; "Kuruluşlarımıza diğre kamu kurumlarından yalnızca nöbet ücreti için personel görevlendirilmemesi esastır. Ancak, ihtiyaç halinde kuruluşun bulunduğu memuriyet mahallinde diğer kamu kurumlarındna 3 üncü maddede belirtilen unvanlı personele, il müdürünün teklifi, mülki idarre amirinin onayı ile nöbet görevi verilebilir.

Zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürğün uygun görüşü üzerine diğer personele de nöbet görevi verilebilir" hükmü yer almaktadır. 

İlgili Genelgenin 18'inci maddesinde ise "Nöbet ücreti alınması hususunda; 24 Nisan 2015 tarihli 29336 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 19 Mart 2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aile Bakanlığı, Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin esasların 8 'inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Kamu Görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali vesosyal haklara ilişkin yapılan toplu sözleşme hükümleri ile bu genelge hükümleri arasında farklılık olması halinde toplu sözleşme hükümleri uygulanır. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılamaz." denilmektedir. 

Bu bağlamda, zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile nöbet görevi verilen 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışan personellere, söz kousu genelgenin 18 'inci maddesi doğrultusunda ücret ödenebileceği değerlendirilmektedir. "

Söz konusu yazının son kısmında belirtildiği gibi nöbete kalan 4/D 'li işçilere ücret ödenebileceğine yer verildi. 

MAAŞ DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

1 milyona yakın 4/D'li işçi, bu düzenleme sonrası bir de seyyanen maaş zammı bekliyor. Enflasyona ezilen maaşlara en az 1000 TL zam isteniyor. 

4/D İŞÇİLER VE TAŞERON HABERLERİ İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN