Taşeron ve Kamu İşçileri İçin Talepler Bakanlıkta

Kadroya geçen ve geçmeyen taşeron işçiler ile kadrolu kamu işçileri için kritik süreç başladı. Toplu sözleşme görüşmelerinde talepler belli oldu.

Taşeron ve Kamu İşçileri İçin Talepler Bakanlıkta

Taşeron işçilerle ilgili önemli teklif toplu iş sözleşmesi masasında.

Hak İş Genel Başkanlığı, Aile Bakanlığı 'na kamu işçileri için toplu sözleşme teklifini sundu. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yönetimindeki heyet Aile Bakanı Selçuk 'a toplu iş sözleşmesi için zam teklifini ve diğer tekliflerini sundu.

TABAN ÜCRET ve İYİLEŞTİRME

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki sendika üyesi işçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücretleri 4.250 TL’ye, en düşük günlük brüt çıplak ücretleri 141,66 TL’ye yükseltilecektir. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra işe alınanların da taban ücreti bu tutarın altında olamaz.

Bu yükseltmeden sonra, tüm işçilerin toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık çıplak brüt ücretlerine 360 (üç yüz altmış lira) TL, günlük brüt çıplak ücretlerine 12,00 TL iyileştirme yapılacaktır

KHK İLE KADROYA ALINAN İŞÇİLER

696 KHK ile geçişi yapılan işçilerin günlük ücretleri, alt işveren firmalar yanında çalıştığı süre dikkate alınarak tespit edilecek kıdemine karşılık gelen emsal işçinin günlük çıplak ücretine yükseltilir. Bu kapsamda eşit işe eşit ücret prensibi doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.

Birinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin (1.Fıkradaki) yükseltme ve iyileştirme yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde işyerinde çalışan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 15 oranında ücret zammı yapılır

Birinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2019 indeks sayısının Aralık 2018 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 5 (beş) refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

İkinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2019 indeks sayısının, Haziran 2019 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 5 (beş) refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır

İkinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

şyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2020 indeks sayısının, Aralık 2019 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 5 (beş) refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi madde metni esas alınarak düzenlenecektir

EK ÖDEME

Bu çerçeve protokolü uyarınca bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere; her yılın Mayıs ve Eylül ayları içinde birer defaya mahsus olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere 1.250 TL toplamda 2.500 TL ‘ek ödeme’ yapılır. Bu ödemeden toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olan işçiler yararlanır. Bu ödeme, kıstelyevm şeklinde uygulanmaz.

,

KADROYA ALINAN İŞÇİLERİN 4+4 ZAMLARI HAKKINDA TALEP

Kadroya alınan taşeron işçilerden altişverenlerde çalışan kamu işçilerinin 2020 yılına kadar geçerli olacak 4+4 zamları ile ilgili toplu sözleşme talebi şu şekilde;

"Bu sözleşme ile 696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrolarına geçirilen işçiler hakkında kanuni düzenleme yapılarak, işyeri/işletmede geçerli toplu iş sözleşmesi kapsamında işbu çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret, sosyal yardım ödemeleri ve idari maddeler aynen uygulanır

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin 2019-2020 yılında almış oldukları yüzde 4+4 ücret zamlarının Kamu çerçeve protokol sözleşmesinde revize edilerek oluşan enflasyon farkları ile refah payından yararlanır.

Bu kapsamda kadroya geçirilen işçilerin, kadro karşılığı unvan ve görev tanımları yapılır, ayrıca yapılan bu tanımlama Bakanlığın elektronik personel sistemine uyarlanarak, toplu iş sözleşmesindeki maaş ve özlük haklarına kavuşturulurlar.

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin uygulamadan kaynaklı bütün problemlerin giderilmesi için ilgili Bakanlıklarda komisyonların kurulması gerekmektedir."

KADRO ALAMAYAN TAŞERON İŞÇİLER

Kadro kapsamına alınmayan işçiler ile ilgili şu taleplere yer verildi:

"Tüm taşeron işçilerin kamuda kadroya geçilmesi hedefi ile 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçilerinin (KİT’ler, HBYS çalışanları, Çağrı Hizmetleri Çalışanları, Personel gideri yüzde 70 in altında kalan hizmet alımlarında çalışanlar, yemekhane hizmetleri ve araçlı hizmet alımlarında çalışanlar) daimi işçi kadrolarına geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir."

TAŞERON HABERLERİNDEN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN