Kredi Borcu Olanlar Dikkat: Yapılandırmada Taksit Müjdesi

BDDK tarafından yapılan son dakika açıklamasında , kredi borcu olan vatandaşlara yapılandırma taksit müjdesi verildi.

Kredi Borcu Olanlar Dikkat: Yapılandırmada Taksit Müjdesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından son dakika açıklaması yapıldı.

BDDK tarafından bugün Resmi Gazete 'de Banka Kredi Yönetmeliği’ ne ilişkin taslak yayımladı. 7 Şubat tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan taslağa göre ihtiyaç kredilerinin 60 aya kadar taksitle yapılandırılabilmesinin önü açıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından  hazırlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı" görüşe açıldı.

Bankalar tarafından verilen kredilere ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik taslakları internet sitesi üzerinden de erişime açıldı.

İlgili yönetmelik taslaklarına, "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir." şeklindeki geçici madde eklendi.

Kamubulteni.com  | Ankara