EPDK'dan Temsil Ağırlama Ücreti Açıklaması

TRT Payı, dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli derken elektrik faturalarına yeni bir ekleme daha yapılacağı açıklandı.

EPDK'dan Temsil Ağırlama Ücreti Açıklaması

Elektrik faturalarına bir ekleme daha.

Bilindiği üzere elektrik faturalarında birçok kalem altında ödemeler alınıyor. Tüketilen enerjinin yanı sıra vergiler ve diğer ek masraflar da ekleniyor. Peki elektrik faturasında hangi kalemler altında vatandaşlardan ücret alınıyor. İşte o kalemler:

Aktif Enerji Bedeli, Elektrik Dağıtım Bedeli, TRT Payı, Elektrik Tüketim Vergisi, Enerji Fonu ve KDV.

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer bugün kaleme aldığı yazısında Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkındaki iki ayrı tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini duyurdu. 

TARİHLER AÇIKLANDI

Yapılan son dakika açıklamasında 2021 ila 2025 arasındaki 5 yıllık dönemde elektrik dağıtım şirketleriyle elektrik tedarik şirketlerinin yaptıkları masrafların vatandaşlardan alınması, bu masrafların elektrik faturalarına yansıtılmasına karar verildi.  Söz konusu düzenleme ile şirketin yıl içindeki aidatları, temsil ve ağırlama ile ilan giderleri hesaplanacak ve faturalara yansıtılacak. 

Bunun yanı sıra şirketlerin yapacağı denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri , dava, avukatlık, icra, mahkeme ve arabuluculuk giderleri ile noter masrafları da eklenecek.  İşte o karar:

EPKD'DAN AÇIKLAMA

"Bu giderler, sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır. Kurumumuz yaptığı düzenlemeyle bu giderlere tavan ve limit getirmiştir. Dolayısıyla mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler üzerinden kurgulanan görsellerle vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir. Söz konusu giderler, ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte, tavana tabi tutulmaktadır. Yani şirketler bu tip giderleri düşürmeye, düşük tutmaya zorlanmaktadır. İlan giderleri faaliyetle ilişkili resmi ilanlardır, reklam amaçlı ilanları kapsamamaktadır. Bu ölçüde büyük ve her tüketiciye dokunan bir faaliyetle iştigal eden şirketlerin faaliyetlerinin doğal sonucu olarak tüketiciyi bilgilendirmeleri ve ilanlarda bulunmaları gerekmektedir"