Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlere Evlilik Yardımı Verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem planı kapsamında gençlere evlilik yardımlarının kapsamının genişletileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlere Evlilik Yardımı Verilecek

Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında, gençlerin sorunlarının çözümüne ilişkin adımlar atılacağını duyurdu. Gençlerin istihdamına yönelik yeni adımlar atılacağını ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin evlenme sürecinde faydalanabileceği yardımların kapsamının genişletileceğini söyledi. Geleceğin mesleklerine yönelik uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalar ve bu eğitimlere önem verileceğini duyuran Erdoğan, BM Gençlik Merkezi kuruluşundaki çalışmalara hız verileceğini söyledi. 

Yeni İş haberleri yayımlandı. Son iş haberlerini takip etmek, diğer adaylarla iletişime geçmek ve arkadaşlık kurmak için TIKLA VE İNDİR.
 

Erdoğan, "Gençlerin toplumsal ve demokratik katılımını artırmak için ortaöğretim müfredatına gönüllülük çalışmaları koyuyor, bunu yaygınlaştırıyoruz. Kariyer yapmak isteyen gençlerimizin uluslararası alanda geçerli sertifika ile yazılım sektörüne kazandırılmasını sağlıyoruz. Evlilik yardımı kapsamını genişletiyoruz. Genç istihdamı ulusal strateji belgesi hazırlıyoruz. İstanbul'da bir BM gençlik merkezi kurulması yönündeki çalışmalara hız veriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnsan hakları eylem planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin ve devam edeceğinin bir örneğidir. 

Her maddenin hayata geçmesi için gereken adımları kararlılıkla atacağız.

Biz bugüne kadar tüm reformları falan kuruluş dayattığı, filan teşkilat talep ettiği için değil, milletimiz buna layık olduğu için gerçekleştirdik. 

Milletimizin ihtiyaç ve talepleri önceliğimiz olmuştur. 

İnsanın onuruna , inancı, değerlerine yönelen her türlü tehdite karşı vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. En büyük dayanağımız ve güven kaynağımız, yüz yıllardır farklılıkları zenginliğe dönüştüren milletimizin derin iradesidir. 15 Temmuz darbe girişimi gibi tarihin gördüğü en alçak saldırılardan birini dahi hukuk sınırlarına taşmadan bastırabilmiş bu millet, daha nice zaferlere imza atacaktır. Hep söylediğimiz gibi, böyle necip bir milletin mensubu olmakla övünüyor, rabbime binlerce kez hamd ediyorum.

Aziz milletim, milletimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı istişare süreci var. İlgili tüm bakanlıklarımızla, kurumlarla, ekonomi ve iş dünyasıyla , sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelindi. Bu sürecin sonunda insan hakları eylem planı 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. Eylem planı, 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Eylem planında belirlenen her bir faaliyet için, ilgili kuruluşlar ile zaman dilimi de 2 hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bugün burada belgedeki ilke, amaç, faaliyet ve hedefleri ana hatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Eylem planımız 11 temel ilke ile başlıyor.

 1. İnsan doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir. 
 2. İnsan onuru bütün hakların özü olarak, hukukun etkin koruması altındadır.
 3. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi düşünce, mezhep ve benzeri temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
 4. Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması tüm idari faaliyetlerin temel özelliğidir.
 5. Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde net, anlaşılır, öngörülebilir kurallar içerir. Kamu otoriteleri de bu kuralları ödün vermeden hayata geçirir.
 6. Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi, kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı hiç bir şekilde müdahale edilemez.
 7. Devlet , girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.
 8. Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliğini koruyan, gözeten, güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır. 
 9. Kimse başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
 10. Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir. 
 11. Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir, adalete erişim hak ve özgürlüklere saygının esasıdır.

Eylem planımız bu ilkeler çerçevesinde belirlediğimiz şu 9 amaçtan oluşuyor. 

9 Amaçtan ilki daha güçlü bir insan hakları koruma sistemidir. 

İnsan Hakları Eylem Planı'nın 9 amacı ise şunlar:

1- Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi

2- Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi

3- Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık

4- İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi

5- Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi

6- Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması

7- Mülkiyet hakkının daha etkin korunması

8- Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi

9- İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık

Elektronik duruşma uygulamasını tüm hukuk maddelerine yaygınlaştırıyoruz. Adli yardıma e-Devlet üzerinden başvuru imkanı sağlıyoruz. Engelli, yaşlı, hasta vatandaşlarımıza ifade ve benzeri işlemleri yapabilme kolaylığı getiriyoruz. Adliyelerde halkla ilişkiler büroları kuruyoruz. 

Hukuk, kişilerin makul ve haklı beklentilerini karşılayabildiği ölçüde güven verir. Mevzuatımız hem kişiler hem de idari yönünden tereddüt vermeyecek şekilde açık ve net olmalıdır. Hukuk, kamusal işlemlerde keyfi uygulama iddialarına karşı vatandaşımızı koruyucu güvenceleri hayata geçirmelidir. Yönetimde şeffaflık hükümetimizin titizlikle uyguladığı haklardan birisi olmuştur. Eylem planı ile idarenin iş ve işlemlerinde öngörülebilirliği güçlendiriyoruz. 

İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz. 

Kişilere idari mekanizmalar nezdinde iş yapma kolaylığı sağlayacak hakları sağlıyoruz. Mevzuat ve uygulamaları öngörülebilirlik, kazanılmış haklarının korunması, şeffaflık ilkeleriyle yeniden değerlendiriyoruz. Adli süreçlerin, basit, sade, anlaşılabilir olmasını temin ediyoruz.

İstinaf ve temyize başvuru süreleri gerekçeli kararın verilmesiyle başlayacak. Tüm kararları kamuoyunun erişimine açıyoruz. Yargının hizmet ve meslek kalitesinin artırılması değişmeyen hedeflerimizden birisidir. Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için 45 yaş ile 1. sınıf olmanın yanı sıra kıdem şartı getiriyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz. İcra dairelerinde kağıtsız ofis ortamına geçiyoruz. 

Sosyal ve ekonomik karşısında yargıda ihtisaslaşma önemli hale geliyor. Finans, sendika, imar, kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçlarında ihtisas mahkemeleri kuruyoruz. Mahkeme uzmanı kadrosu ihdas ediyoruz. Kadastro gibi ihtisas mahkemelerinde yeni görev yerlerinin belirlenmesinde başarı düzeyinin dikkate alınmasını sağlıyoruz. 

İfade özgürlüğü alanında 2012 ve 2013 yıllarında yapılan temel mevzuat değişikliklerini güçlendirdik. Bunu daha da güçlendiriyoruz. İfade özgürlüğü ile toplantı-gösteri yürüyüş hakkını teminat altına alınması konusunda gözden geçiriyoruz. Eleştiri ve düşünce açıklamalarının soruşturma konusu olmaması için hakim , savcı ve kolluk görevlilerine eğitim verilmesini temin ediyoruz. 

Basın , yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda ifade özgürlüğünü güçlendirmek amacıyla süreleri yeniden ele alıyoruz. Standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak için tedbirler alıyoruz.

Kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin hangi dine sahip olursa olsun kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz.

Vakıflar yönetmeliğini yeniden düzenliyoruz.  Ayrımcılık ve nefret suçuna karşı güçlü bir mücadele iradesi ortaya koyuyoruz.

İstatistik ve veri toplama işlemlerinin daha sağlıklı yapılması için eğitim ve altyapıyı güçlendiriyoruz.

İnsan hakları eylem planının 5. amacı kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesidir. Burada pek çok yeniliği zaten hayata geçirdik. Tutuklamanın süresi , kapsamı, gerekçesi konusunda ceza muhakemesi kanununda yapılan değişiklikler bu alanda önemli değişiklikler sağlamıştır.  Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık doğrultusunda katalog suçların kapsamını daraltıyoruz. Somut delil şartı getirerek, tutuklamanın istisnai tedbir olduğuna ilişkin ilkeyi tahsis ediyoruz.  Adli kontrol tedbirlerini de üst süreye bağlıyoruz. 

Vatandaşımızın sırf ifade almaya yönelik yakalama kararı yüzünden özgürlüğünden mahrum kalmasını istemiyoruz. Eylem planı ile sadece ifade vermek için mesai saati dışında yakalayıp gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı bulup gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz.

İfade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek. Şikayete bağlı suçlarda açıklamalı davetiyeye rağmen duruşmaya gelinmemesi halinde davanın düşürülmesine ilişkin değişiklik yapıyoruz. Bu tür davalarda yıllarca açık duran dosyaları ortadan kaldırıyoruz.

İnsan onur ve haysiyetini korumak devletin en önemli varlık sebebidir. İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışını hayata geçirdik. Sistematik işkence ya da kötü iddiaları geride kalmıştır. İşkenceyi en ağır yaptırımlarla soruşturan Türkiye bu konuda zaman aşımını kaldıran ender ülkelerden biridir. Kolluk görevlileri ile bekçilere zor ve silah kullanımı ile kötü muamele konusundaki hususlar hakkında düzenli eğitim veriyoruz. 

Hastanelerde adli muayeneye özgü birimleri , fiziki mekanları yaygınlaştırıyoruz. Görevinin gereğine aykırı hareketleriyle hak mahrumiyetine sebep veren kamu görevlileriyle ilgili disiplin işlemlerinin etkinliğini artırıyoruz.

Olay yeri inceleme, adli arama ve fiziki el koyma işlemlerinin dijital olarak kayıt altına alınması zorunluluğunu getiriyoruz.

Üst ve beden aramalarının insan onurunu zedelemeyecek şekilde yapılmasına yönelik kararlarımız doğrultusunda kolluk ve infaz kurumu personeline eğitimlere düzenli olarak devam edeceğiz.

Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmelerinin yanında, sağlık durumunu takip gibi işlemlerde teknolojiden yararlanılacak. 

Denetimli serbestlik yükümlülerinin meslek edinmesini sağlamak için halk eğitim merkezi, İŞKUR, yerel yönetimler işbirliğiyle çalışmalar düzenliyoruz.

Kişisel verileri koruma kanununu AB ile uyumlu hale getiriyoruz. KVKK'nın idari para cezasına karşı idari yargıya başvuru imkanı sağlıyoruz.

Kamulaştırmayla ilgili tüm mevzuatı yeniden ele alıyoruz. Kamulaştırmasız el atmaya karşı valilikler nezdinde idari başvuru yolu getiriyor, kamu görevlilerine de idari yaptırım yolunu açıyoruz. Kamulaştırmasız el atma eylemlerinden kaynaklı davaların öncelikle görülmesini sağlıyoruz. İcra takibi ve yargılama süreçlerinin önüne geçmek için İcra ve İflas kanunu ile ilgili yönetmeliği yeniden düzenliyoruz.

İmar planı izleme, değerlendirme, denetleme sistemi oluşturuyoruz. 

Kamu idarelerinin taraf olduğu aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda pilot dava usulü getiriyor, gereksiz vakit kaybının önüne geçiyoruz. 

Hakim , savcı ve avukat adaylarına AYM'de staj imkanı getiriliyor. 

Hakim ve savcı ile kamu görevlileri için sosyal medya etik ilkelerini tarafsızlığı esas alarak belirliyoruz.

Her yıl Türkiye insan hakları raporu hazırlanılmasını ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın işlemler hakkında hızlı ve doğru bilgilenebilmesi için adliyelerdeki basın sözcülüğünü daha etkin hale getiriyoruz.

İş ve çalışma hayatına ilişkin ulusal rehber ilkeleri hazırlıyoruz. Her iş gibi insan haklarının da temelinde eğitim bulunuyor. İnsan hakları bilincinin küçük yaşlardan itibaren yerleşmesi amacıyla ilk ve ortaöğretimde bu konuları içeren ders programları geliştiriyoruz. KPSS, hukuk sınavları gibi sınavlarda adayların insan hakları konusundaki bilgilerini daha etkin şekilde ölçüyoruz. İnsan hakları konusunda duyarlı, bilinçli insan kaynağımızın gelişeceğini düşünüyoruz.

Yargı reformu stratrejimiz kapsamında hukuk fakültelerine giriş için gereken başarı sırasını 125 bine daha sonra 100 bine çekmiştik. Öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz, hukuk fakültelerinin kontenjanlarını gözden geçiriyoruz. Adalet Meslek Yüksekokullarının örgün eğitim vermesini sağlıyoruz.

YENİ ANAYASA

Eylem planımızın asıl amacı yeni ve sivil bir Anayasadır. Anayasa hak ve özgürlüklerini koruyarak güçlendirecek. Anayasalar en genel tanımları itibariyle, vatandaş ile devlet arasındaki ilişkileri belirleyen toplumsal sözleşme niteliğindeki belgelerdir. Ülkemizdeki anayasalar genellikle darbe döneminde yapılmıştır. Mevcut anayasamızda darbe döneminde hazırlananlardan biridir. Bu anayasa birçok kez değiştirilmiş olsa da, ruhun tortuları attığımız her adımda kendini hissettirmektedir. Anayasada yaptığımız her değişiklik konusunda atılmış değerli birer adımdır. 

AYRINTILAR GELİYOR...

ERDOĞAN AÇIKLAMALARININ TAMAMI İÇİN  : https://www.kamubulteni.com/ekonomi/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-insan-haklari-eylem-planini-acikliyor-h35967.html