Araç Sahiplerine Müjde: Trafik Sigortası Primlerinde Büyük Değişim!

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMMS), SEDDK tarafından belirlenen hasar maliyet endeksi uygulamasıyla 2023 Aralık ayında önemli bir dönemeç yaşamıştır. Bu yeni uygulama, ekonomik değişkenlerin göz önünde bulundurulmasıyla sigortalıların haklarını korumayı ve hasar prim dengesinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Araç Sahiplerine Müjde: Trafik Sigortası Primlerinde Büyük Değişim!

Hasar Maliyet Endeksi ve Önemi

Hasar maliyet endeksi, zorunlu trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde temel bir referans noktası olarak kullanılmaktadır. Bu endeks, asgari ücret, yedek parça maliyetleri, bakım-onarım ücretleri ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri gibi faktörleri dikkate alarak her ay yeniden hesaplanmaktadır. Prim miktarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayan bu endeks, sigortalıların adil bir prim ödemesi yapmasını sağlamaktadır.

Faktörler ve Prim Miktarı

Aracın modeli, yaşı ve ikamet edilen bölge gibi faktörlerin yanı sıra endeksi oluşturan fiyat değişimleri de prim miktarını etkilemektedir. Örneğin, daha yeni ve yüksek değerli bir araca sahip olan bir kişinin prim ödemesi, daha eski ve düşük değerli bir araca göre daha yüksek olabilir. Aynı şekilde, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin daha yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlar, daha yüksek prim ödemeleriyle karşılaşabilirler.

Yenilikler ve Prim Artışı

SEDDK'nın yayımladığı genelgeye göre, hasar maliyet endeksine dayalı olarak hesaplanan prim artışı mayıs ayı için azami yüzde 3 olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme ile sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatlarını en fazla yüzde 3 oranında artırabileceklerdir. Bu sayede, sigortalılar daha öngörülebilir ve istikrarlı prim ödemeleri yapabileceklerdir.

Sektörün Görüşleri ve Öneriler

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, hasar maliyet endeksinin en önemli bileşeninin asgari ücret artışı olduğunu vurgulamıştır. Yılmaz, mevcut uygulamanın sektöre olumsuz etkileri olduğunu belirterek, kasko sigortasında olduğu gibi serbest tarifeye geçilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu geçişin, sigortalıların daha uygun primlerle poliçe sahibi olmalarını sağlayabileceğini ifade etmektedir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve hasar maliyet endeksi uygulaması, sigortalıların haklarını koruyarak ve sektördeki dengeleri gözeterek önemli bir adım atmaktadır. Bu düzenlemeler, sigorta sektörünün daha sağlıklı ve adil bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır.