Araba ve Ev Almak İsteyenler İçin Uygun Fiyatlı Satışlar Başladı-İşte Halkbank Gayrımenkul Başvuru Sayfası

Ev ve araba almak isteyen vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Halkbank tarafından yapılan açıklamada konut, işyeri ve 2. el araba satışlarının başladığına yer verildi.

Araba ve Ev Almak İsteyenler İçin Uygun Fiyatlı Satışlar Başladı-İşte Halkbank Gayrımenkul Başvuru Sayfası

Halkbank 'tan uygun fiyatlı 2. el araç satışı.

Halkbank Gayrımenkul tarafından art arda açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalarda, uygun fiyatlı konut ve ikinci el araç satışlarının başladığına yer verildi. Banka tarafından satılan araç ile konutlara bakıldığında, vatandaşların teklif vermesi gerektiği görüldü. Teklif veren vatandaşlar, geri syaımın sona ermesine kadar yeni teklif olmazsa o aracı ya da konutu , verdiği tekliften alabilecek.

UYGUN FİYATLI ARAÇLAR

Halkbank Gayrımenkul sayfası ARAÇLAR kısmından yapılan açıklamada, ikinci el araç satışı yapıldığına yer verildi. Teklif usulüne göre yapılan satışlar için teminat yatırılması , daha sonra satışta olan araç için teklif verilmesi gerekiyor. 

İşte satıştaki bazı araçlar

KONUT ve İŞYERİ

Satışta olan konut ile işyerlerine baktığımızda ise yine uygun fiyatların çıktığı görüldü. İşte satışta olan konutlar ile işyerlerinden bazıları

ŞARTNAME

TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN TEMİNAT YATIRMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Teklif verebilmek için İsteklinin gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3'ü tutarında geçici teminatı en yakın Şubemize yatırması gerekmektedir. İstenen teminat; nakit veya diğer Bankalar tarafından verilen teminat mektupları olabilir. Teminat mektuplarının geçerlilik süresi teklif tarihinden itibaren en az 180 gün olacaktır. Teminat tutarı yatırılmadan veya eksik yatırılarak verilen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli, teminat yatırmadığı veya eksik yatırdığı teklifiyle ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Banka, gerekli gördüğü takdirde teminat tutarını ve türünü tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka tarafından kendisine bildirilen tutar kadar teminatında değişiklik yapmak zorunda olduğunu kabul eder.

Satışlara katılım için Gayrimenkul Satış Şartnamesinin her sayfasının imzalanarak, aşağıdaki belgeler ile birlikte en yakın T.Halk Bankası A.Ş. Şubesine teslim edilmesi şarttır.

Gönderilmesi Gereken Belgeler:

Gayrimenkul Satış Şartnamesi

Geçici Teminat Yatırma Dekontu

Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi

Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (Vekaleten teklif verme söz konusu ise vekil adına

Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi düzenlenmiş, ihale ve açık artırmalara iştirak ve gayrimenkul satın alma yetkilerini içeren noter onaylı, ıslak imzalı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi)

Teklif veren firma ise;

Onaylı Yetki Belgesi ve Güncel Ticaret Sicil Gazetesi (gayrimenkul alım satım yetkisini içeren) İmza Sirküleri Ticaret veya Sanayi Oda Kayıt Belgesi

BAŞVURU SAYFASI

Ev veya araba almak isteyen vatandaşlar, teklif vermek için önce teminat yatıracak. Teminatı yatıran vatandaşlar, daha sonra https://www.halkbankgayrimenkul.com.tr/ adresi üzerinden tekliflerini verebilecek.

Başvuru detayları için Halkbank 'a müracaat edebilirsiniz.