Telefon numarasının ilk 3 hanesi bu rakamla başlayan kullanıcılar dikkat!

Anayasa Mahkemesi, bir telefon operatörünün kendi şirketi için tahsis ettiği numaraları başka operatörlere taşımasına izin veren karara itiraz edildiğini açıkladı. Kararın mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Telefon numarasının ilk 3 hanesi bu rakamla başlayan kullanıcılar dikkat!

Ulaştırma Bakanlığı, 2007 yılında yayımlanan yönetmelik sonrasında, cep telefonu kullanıcılarının numaralarını değiştirmeden hizmet aldıkları operatörleri değiştirebilme imkanı tanıdı. Telefon şirketi, Anayasa Mahkemesi kararına karşı çıkarak Danıştay'a dava açtı ancak bu dava da reddedildi.

530-539'la Başlayan Numaralar Dikkat!

Anayasa Mahkemesi'nin kararı, şirkete tanınan 530-539 arasında bulunan alan kodlarının mülkiyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, genel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının kamu makamları tarafından geniş bir şekilde yorumlanmasının bireyler için öngörülemeyen sonuçlara neden olabileceği vurgulandı. Demokraside hangi hakların hangi ölçüde sınırlanabileceğine yaşamın karar vermesi gerektiği de hatırlatıldı. Anayasanın 35. maddesi altında güvenceye alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varıldı.