5 Ocak 2020 Resmi Gazete'de Yayımlandı: MSB ve Genelkurmay'a Memur Alımı

Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı bünyesine sivil memur alımı için Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

5 Ocak 2020 Resmi Gazete'de Yayımlandı: MSB ve Genelkurmay'a Memur Alımı

MSB memur alımı Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında MSB'nin memur alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Millil Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı bünyesine yapılacak memur alımında adaylar  “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre istihdam edilecek. Uzman Yardımcısı kadrosuna yapılan personel alımında başvurular başladı. 

NEREDE GÖREV YAPACAKLAR?

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personeller Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında , Ankara'da istihdam edilecek. Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personeller ise Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yine Ankara'da istihdam edilecek. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

MSB memur alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)

ç. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

e. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,

f. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek.

g. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm.Yrd. Kadroları için geçerlidir.)

ğ. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

h. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından sağlam raporu almış olmak

BAŞVURU SAYFASI VE ŞEKLİ

https://personeltemin.msb.gov.tr

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki linke gitmesi gerekmektedir. Linkte ilana tıklayın ve başvuru sayfasına gidin. Başvuru sayfasında bilgilerinizi eksiksiz şekilde doldurun ve tercih yap kısmına giderek başvurunuzu yapın. Başvuru son günü 31 Ocak 2021.

MSB'nin en az lise mezunu memur alımı için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN