3-4 Bin TL Maaşla Kamuya 50-55 KPSS ile Personel Memur Alımı 2019

Kamu kurumlarına en az lise mezunu adaylar arasından 50-55 KPSS ile memur personel alımı yapılacak. En az lise mezunu alımda başvuru detayları haberimizde. İşte ilanlar.

3-4 Bin TL Maaşla Kamuya 50-55 KPSS ile Personel Memur Alımı 2019

Kamu kurumlarına en az lise mezunu adaylar arasından 50-55 KPSS ile memur personel alımı yapılacak. En az lise mezunu alımda başvuru detayları haberimizde. İşte ilanlar.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:10
3-4 Bin TL Maaşla Kamuya 50-55 KPSS ile Personel Memur Alımı 2019

Kamuya 3-4 bin TL maaşla personel alımı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet safyası aracılığıyla yayınlanan ilanlarda farklı kamu kurumlarına en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. 50-55 KPSS ile yapılan memur personel alımlarında ilan detayları haberimizde.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Kamu kurumlarının yayınlanan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

  • 527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

ADAYLARI BU SAYFADA

İlana başvuracak diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA KATIL

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KADROLAR

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

MESLEK ÜNVANI

ADEDİ

Temizlik Görevlisi

4

Güvenlik Görevlisi

2

İnşaat Ustası

2

Bahçıvan

1

Fırıncı

1

Makine Teknisyeni

1

Makam Şoförü

1

Şoför

1

Isıtma ve Havalandırma Op.

1

Teknik Bakım Elemanı

1

Mobilkyacı

1

Arşiv Destek Elemanı

1

Bilgisayar Teknolojileri T.

1

TOPLAM

18

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

İNŞAAT USTASI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yapı Dekorasyon, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Sıhhi Tesisat, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık’ sertifikalarına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

BAHÇIVAN İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Peyzaj Planlama, Bitkisel Tasarım ve Peyzaj Uzmanlığı’’ sertifikalarına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

FIRINCI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 45 yaş arasında olmak

• Fırıncı olarak en az 15 (Onbeş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Fırıncı ustalık belgesine sahip olmak, Hijyen eğitimi sertifikasına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

MAKİNE TEKNİSYENİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• Öğretim Kurumlarının Makine ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Makine Bakımcı, Çelik Kaynakçısı’’ sertifikalarına sahip olmak

• En az 10 (On) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

MAKAM ŞOFÖRÜ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• En az 5 (Beş) yıllık Makam Şoförlüğü deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Src 2 ve Src 4 Belgesine Sahip olmak

• En az D sınıfı ehliyet sahibi olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ŞOFÖR İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• En az 1 (Bir) yıllık Şoför olarak çalışma deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Src 2 Belgesine Sahip olmak

• En az E sınıfı ehliyet sahibi olmak

• Psikoteknik sertifikasına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZI OPERATÖRÜ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• En az 2 (İki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat, Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı” sertifikalarına sahip olmak

• Öğretim Kurumlarının İklimlendirme ve Soğutma ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

TEKNİK BAKIM ELEMANI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• Asansör Montaj Ustası olarak en az 5 (Beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek.

• Öğretim Kurumlarının Makine ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Asansör Montajcısı’’ sertifikasına sahip olmak.

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

MOBİLYACI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• Mobilyacı olarak en az 10 (On) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek.

• Öğretim Kurumlarının Mobilya ve Dekorasyon ile ilgili bölümlerinden mezun olmak
• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Mobilya İmalatçı’’ sertifikalarına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ARŞİV DESTEK ELEMANI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• Kamuya ait bir projede Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre kataloglama ve sınıflama işlemlerinde çalıştığını SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Osmanlıca sertifikasına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ TEKNİSYENİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 30 yaş arasında olmak

• Öğretim Kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• En az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen “Corel DRAW, Photoshop CS, Revıt Kullanıcısı, +Cad/Cam” Sertifikalarına Sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Başvuru İŞKUR 'dan yapılıyor. 

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KADROLARI

İlan detayları için TIKLAYIN

AZDAVAY BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI

Azdavay Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda 55 KPSS puanı ile 1 itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak. En az C Sınıfı sürücü belgesi
sahibi olan adaylar arasından yapılacak alımda başvurular 25/09/2019’ dan 27/09/2019 tarihine kadar alınacak. Başvurular başladığı anda bildirimle haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Son Güncelleme: 16.09.2019 08:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ercan özmen 2019-09-14 22:12:51

Yazıklar olsun kpss ve yaş sınırı neyin nesi insanlar perişan bu şartları koyanlar kendinize gelin

Avatar
Kemal erdem 2019-09-14 22:56:45

Yaziklar olsun cocuklarimizi bosuna universiteye gondermisiz varsa yoksa ilkokul lse mezunu bizim cocuklarimiz ne olacak arkamizda dayimiz yokki cocuklarimiz ise girsin,ancak torpilliler arkasinda siyasi gucu olanlar ise alinsin Allah sonumuzu hayr eylesin.

Avatar
Asya 2019-09-15 00:47:35

Şunları görüp de çıldırmamak elde değil. İnsanlar çalışmasın para kazanamasın diye mi bu kadar şartlar. Sonrada işsizlik oranı bilmem kaç dersiniz vAllahi yazık!

Avatar
Melek 2019-09-15 02:15:56

Yaziklar olsun 3 cocugu zor sartlarda okutup e de oturuyorlar cunku torpilimiz yok ne alaka yok ikametgah yok deneyim yok yas siniri yazik ise almamak için ellerinden geldigi kadar zorluyolar işe almadan deneyim nasil olsun yazik turk gecligine cok uzuluyom

Avatar
Halime 2019-09-15 06:22:03

Kpss sinavina 60 yasinda olsanda girebiliyorsun ama isci aliminda 30 yasindan yukarisina is yok.bu ne bicim bir duzen ? Iskur devletin kurumu degilmi ? Devlet bu dengesizlige son vermeli.

Avatar
Hasan 2019-09-16 22:58:18

Ya şu sosyal reklamları bırakınca basvurma lınk adresi koyun

Avatar
Ramazan TEKTAŞ 2019-09-16 23:09:33

Askerdeyken belgen varmı işi biliyon mu diye soran yok zorla öğretiyorlar paralı iş olunca kırk dereden su getiriyorlar..

Avatar
Tfnkabaoglu 2019-09-16 23:11:11

Arkadaşlar bu vasıfların amacı başvurulardan caydırıcıp kimse başvurmadı deyip torpilliyi hazır adamı işe sokmanın göstergesidir nokta