Kurban Bayramı öncesi uzmandan önemli uyarılar

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, korona virüs salgını sebebiyle kurban kesimi süresince halk sağlığı ve çevre temizliği açısından daha ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Kurban Bayramı öncesi uzmandan önemli uyarılar

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, korona virüs salgını sebebiyle kurban kesimi süresince halk sağlığı ve çevre temizliği açısından daha ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, vatandaşlara yaklaşan kurban bayramı öncesinde önemli uyarılarda bulundu. Covid-19 salgını sebebiyle daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Bostancı, gerekli tedbirlerin alınmadığı taktirde çevre, halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından önemli sorunlarla karşılaşılacağını belirtti. Vatandaşlara kurbanlık alırken dikkat edecekleri hususlar konusunda bilgi veren Bostancı, “Büyükbaş hayvanlarda hayvanın tarım ve orman bakanlığı bünyesinde olduğunu gösteren küpe, pasaport, veteriner hekim tarafından muayene edildiğini gösteren sevk raporu hayvanın sağlıklı olduğunu, bulaşıcı hastalıklardan ari olduğunu, her türlü aşısının yapılmış olduğunu gösterir. Küçükbaş hayvanlarda kulak küpeleri, pasaportları ve sevk raporları aranmalıdır” dedi.

"Ciddi önlemler alınmalıdır"

Pandemi nedeniyle çok daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Mehmet Bostancı, "Kurban Bayramı’nın halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ekonomik boyutları olan bir organizasyondur, böylesine karmaşık ve oldukça kısa bir sürede gerçekleşen organizasyonun sağlıklı ve huzur içerisinde geçmesi için pandemi koşulları da dikkate alınarak ciddi önlemler alınmalıdır. İçinde veteriner hekimlerin görev aldığı kurumlar başta olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin beraber oluşturacağı politikalarla sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. Covid-19 salgını nedeniyle daha da büyük önem kazanan gıda güvenliği, kurbanın kesimi, kesim yerleri, kesecek kişilerin sağlığı, hayvan nakilleri, araçların dezenfeksiyonu çok daha fazla dikkatli ve kurallara tam uyumla yürütmemiz gereken süreç haline gelmiştir. Kurban hizmetleri süresince kurbanlık hayvan tedarikinde, nakillerinde, satış ve kesim yerlerinde hayvan sağlığı, hayvan refahı, veteriner halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk ve aksaklık yaşanmaması için 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında iş ve işlemler yürütülmektedir" dedi.

"Önemli sorunlar meydana gelebilir"

Gerekli tedbirlerin alınmadığı takdirde önemli soruların meydana gelebileceğini ifade eden Bostancı, "Hayvanların nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 60’ı hayvan kökenlidir. Bunun yanında, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması önemlidir” diye konuştu.

"Kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır"

Kurbanlıkların yetkili yerlerden alınması gerektiğini belirten Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarları, hayvan borsaları veya Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır. Buraların dışındaki yerlerden kurban alınmamalıdır. Kurbanlıkların gebe olmaması ve büyükbaş hayvanların 2 yaşından, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşından küçük olmaması gerekmektedir. Hayvanın besi durumu iyi olmalı, yeni doğum yapmış olmamalı, tüyleri karışık ve mat olmamalı, pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya duyarsız olmamalı, iştahının iyi olması, yem ve suyu yemesi gerekmekte, topallık olmamalıdır. Aşırı zayıf olmamalıdır. Kurbanlık hayvanların kesimi veteriner hekim kontrolü yapılan, bakanlıktan ruhsat almış mezbaha, kombina veya geçici kurban kesim yerleri olarak düzenlenmiş kesim alanlarında yapılmalıdır. Kesim yeri temiz olmalı ve akan su bulunmalıdır. Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken eziyet edilmemelidir. Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır. İç organlar yüzme işini takiben en kısa sürede çıkarılmalıdır. Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve idrar kesesi ve üreme organları çıkarılmalı, memeler karkastan uzaklaştırılmalıdır. Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin kirlenmesi engellenmelidir. Kurban atıkları gelişi güzel çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir"