Kotanlı: “Sözleşmeliye kadro umudu hayal olmasın”

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı; kamu görevlileri ve emeklilerin 2022-2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşme sürecinin büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlandığını belirtti.

Kotanlı: “Sözleşmeliye kadro umudu hayal olmasın”

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı; kamu görevlileri ve emeklilerin 2022-2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşme sürecinin büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlandığını belirtti.

Kotanlı yaptığı açıklamada, “Sözleşme dönemi 2 yıl ve yine sözleşmeliye kadro umudu hayal oldu demektir. Kamu görevlilerinin ve emeklilerin sorunlarının kalıcı bir biçimde çözülmesi için taleplerin ortaklaştırılmasını Demokratik bir girişim bir güç birliği olarak görmüştük ancak sonuç kamu çalışanları için hüsran olmuş bir kez daha memur ve emeklileri 2 yıl ipotek edilmiştir. Günümüz şartlarında TÜİK in enflasyonu ile memurun enflasyonu arasında sıra dağlar olduğu aşikârdır. Gıdadan giyeceğe ulaşımdan haberleşmeye hatta 1500 TL den 3000 TL ye varan ev kiraları ile elektrik su ve doğal gaza yapılan zamlar enflasyonla ilgili değil Toplu sözleşmede bir hayal kırıklığı da her dönem toplu sözleşmeye konulan enflasyon farkının olmamasıdır” dedi.

Kotanlı açıklamasını şöyle sürdürdü; “Sayın Cumhurbaşkanımızı bu maddenin bu toplu sözleşme döneminde askıya alınması hususunda müdahil olmasını bekliyoruz. Pazarlık masasında görüldü ki hısım sendika ile çok iyi müzakereler yapılmış diğer sendikalar bir kenara itilmek istenmiştir kamuoyu bu tiyatroyu yakından izlemektedir. Dolaysıyla 2021 toplu sözleşmesi en fazla sendikalı kamu personeline ve sendikalara yarayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu maddenin kaldırılması hususunda müdahil olmasını kamu çalışanları sendikaları olarak bekliyoruz inancımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sendikal örgütlenmede şu aşamada henüz yeni kurulmuş sendikaların yüzde 1 örgütlenme sayısı ile önlerinin kapanmasına gönlü razı olmayacaktır. Demokratik sendikal örgütlenme hakkının küçük sendikalardan alınarak mevcut yetkili sendikanın tekeline bırakılmasıdır ki buda kast sistemidir. Bu madde şimdilik yeni kurulan ve örgütlenmesini sürdüren sendikalar için ertelenmelidir” dedi.