İzmir Demokrasi Üniversitesinin sıfır atık projesi için bir araya geldiler

İzmir Demokrasi Üniversitesinin sıfır atık (Zero-Waste) projesinin ikinci toplantısı online olarak yapıldı.

İzmir Demokrasi Üniversitesinin sıfır atık projesi için bir araya geldiler

İzmir Demokrasi Üniversitesinin sıfır atık (Zero-Waste) projesinin ikinci toplantısı online olarak yapıldı.

İzmir Demokrasi Üniversitesinin sıfır atık projesi, 256 proje arasında kabul gören 32 projeden, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 7’nci sırada kabul edildi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper tarafından desteklenen ve 1 Ocak 2021 tarihinde başlayan projenin yürütücülüğünü İzmir Demokrasi Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanı Metin Akbulut yaparken, araştırmacı olarak ise yine İzmir Demokrasi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi R. Kutlu Korlu görev aldı.

İlk toplantısı pandemi şartları nedeniyle online olarak gerçekleştirilen projenin ikinci toplantısı da online olarak yapıldı. Tüm paydaşların katıldığı toplantıda katılımcılar, sıfır atık konusunda farkındalığın arttırılması ile ilgili proje başlangıcından bugüne kadar kendi ülke ve bölgelerinde neler yaptıklarını anlattı. Faaliyetlere ilişkin sunumların yapılmasından ardından, ileride yapılacaklar konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, bundan sonra yapılacak toplantının pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak İzmir’de yüz yüze yapılması konusunda mutabık kaldı.

Projenin Türkiye’den ve Avrupa’dan ise ortakları bulunuyor. Projenin ortağı kurum ve kuruluşlar ise şöyle; İzmir Demokrasi Üniversitesi (yürütücü kurum), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Karesi Belediyesi, Slovak University of Agriculture In Nitra, Fundacion Universitat Jaume I (Slovakya), EMPRESA (İspanya), SWIDEAS (İsveç), EMKICE (Makedonya)