Erzurum dış ticaretinde yüzde 163’lük artış

Ticaret Bakanlığı Ocak-Mayıs 2021 Dış Ticaret verilerini paylaştı. Erzurum’da 5 aylık süreçte 9,7 milyon dolar değerinde ihracat, 37,1 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 46,8 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi. İl Dış ticaretinde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 163,3’lük artış kaydedildi.

Erzurum dış ticaretinde yüzde 163’lük artış

Ticaret Bakanlığı Ocak-Mayıs 2021 Dış Ticaret verilerini paylaştı. Erzurum’da 5 aylık süreçte 9,7 milyon dolar değerinde ihracat, 37,1 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 46,8 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi. İl Dış ticaretinde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 163,3’lük artış kaydedildi.

Erzurum İhracat

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum’dan bu yılın 5 ayında 9 milyon 746 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. Yılın 5 ayında kaydedilen ihracat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 34,4 oranında artış gösterdi. Erzurum’dan 2020 yılının ilk 5 ayında 7 milyon 252 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Erzurum İthalat

Erzurum’dan bu yılın Ocak - Mayıs ayları toplamında 37 milyon 140 bin dolar değerinde ithalat yapıldığı bildirildi. Yılın ilk 5 ayında kaydedilen ithalat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 252,0 oranında artış gösterdi. Erzurum’dan 2020 yılının ilk 5 ayında 10 milyon 552 bin dolar tutarında ithalat yapılmıştı.

Erzurum Dış Ticaret

Erzurum’dan bu yılın 5 ayında kaydedilen ihracat değeri 9,7 milyon doları ihracat, 37,1 milyon doları da ithalat olmak üzere toplam 46 milyon 886 bin dolara ulaştı. İlden 2020 yılının beş ayında 17 milyon 804 bin dolarlık dış ticaret gerçekleşmişti. Erzurum Dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 20,78, ithalat payı ise yüzde 79,21 oldu.

Erzurum İhracat Aylık Dağılım

Ticaret Bakanlığı Genel Ticaret verilerine göre, Erzurum’da bu yılın ocak ayında 2 milyon 18 bin dolar, şubat ayında 1 milyon 145 bin dolar, mart ayında 3 milyon 284 bin dolar, nisan ayında 2 milyon 95 bin dolar, mayıs ayında ise 1 milyon 204 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 26.4 oldu.

Erzurum İthalat Aylık Dağılım

Erzurum mayıs ayı ithalatı nisan ayına göre yüzde 39 oranında artış gösterdi.Ticaret Bakanlığı Genel Ticaret verilerine göre, Erzurum’da bu yılın ocak ayında 2 milyon 991 bin dolar, şubat ayında 13 milyon 785 bin dolar, mart ayında 3 milyon 725 bin dolar, nisan ayında 6 milyon 927 bin dolar, mayıs ayında ise 9 milyon 712 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2021

Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 65,7, ithalat yüzde 54,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

5 Aylık Artış Oranı

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 38,3, ithalat yüzde 25,2 arttı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 25,2 artarak 103 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs Ayı Verileri

Mayıs ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 68,6, ithalat yüzde 61,7 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mayıs ayında yüzde 68,6 artarak 9 milyar 207 milyon dolardan, 15 milyar 519 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 61,7 artarak 10 milyar 725 milyon dolardan, 17 milyar 342 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 1 milyar 823 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 64,9 artarak 32 milyar 861 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,5 oldu.

Dış Ticaret Açığı

Dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 20,2 arttı. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 3 milyar 436 milyon dolardan, 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mayıs ayında yüzde 74,3 iken, 2021 Mayıs ayında yüzde 80,0’a yükseldi.

Ocak - Mayıs Dış Ticaret Açığı

Dış ticaret açığı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 13,1 azaldı. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,1 azalarak 21 milyar 35 milyon dolardan, 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 74,5 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,3’e yükseldi.

İmalat Sanayinin Payı

Mayıs ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,1 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ara Mallar Payı

Mayıs ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 76,7 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Mayıs ayında ara mallarının payı yüzde 76,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,3 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı yüzde 75,8, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,2 oldu.

Mayıs Ayında En Fazla İhracat Yapılan Ülke Almanya Oldu

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 408 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 152 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 106 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 835 milyon dolar ile İtalya, 715 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,6’sını oluşturdu.

Almanya 5 Aylık Dönemde De Önde

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 7 milyar 683 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 427 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 397 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 981 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturdu.

İthalatta İlk Sırayı Çin Aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 633 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 62 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 783 milyon dolar ile Almanya, 951 milyon dolar ile ABD, 933 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,5’ini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 12 milyar 286 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 312 milyon dolar ile Rusya, 9 milyar 354 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 700 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 575 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8’ini oluşturdu.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Seri

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,0 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,0, ithalat yüzde 2,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 63,7, ithalat yüzde 51,6 arttı.

Yüksek Teknolojili Ürünler

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,7 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,7’dir. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3’tür. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1’dir.

İmalat Sanayi Payı

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,4’ tür. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,8’dir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7’dir.

Özel Ticaret Sistemi

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Mayıs ayında 15 milyar 652 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,1 artarak 15 milyar 652 milyon dolar, ithalat yüzde 51,2 artarak 19 milyar 317 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 9,4 artarak 3 milyar 352 milyon dolardan, 3 milyar 665 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mayıs ayında yüzde 73,8 iken, 2021 Mayıs ayında yüzde 81,0’a yükseldi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde 80 milyar 771 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 artarak 80 milyar 771 milyon dolar, ithalat yüzde 26,2 artarak 99 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,5 azalarak 20 milyar 554 milyon dolardan, 18 milyar 593 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 73,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 81,3’e yükseldi.