Balıkesir’de 11 bin 318 kg atık ilaç bertaraf edildi

Balıkesir’de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek ve çevreye zarar vermeden imha edebilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından “Atık İlaçların Toplanması Projesi” kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında 11 bin 318 kilogram atık ilaç toplanarak bertaraf edildi. Ayrıca hastanelerden tıbbi atıkları da toplayan Büyükşehir, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ni güçlendirerek 10 kat daha verimli hale getirdi.

Balıkesir’de 11 bin 318 kg atık ilaç bertaraf edildi

Balıkesir’de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek ve çevreye zarar vermeden imha edebilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından “Atık İlaçların Toplanması Projesi” kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında 11 bin 318 kilogram atık ilaç toplanarak bertaraf edildi. Ayrıca hastanelerden tıbbi atıkları da toplayan Büyükşehir, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ni güçlendirerek 10 kat daha verimli hale getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; süresi geçen, kullanılmayan ilaçların evsel atıkların içine atılması veya kanalizasyon sistemine dökülerek insan ve çevre sağlığı açısından geri dönülemez zararlara neden olmasının önüne geçmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Sıfır Atık Projesi”ne destek olarak “Atık İlaçların Toplanması Projesi”ni devam ettiriyor.

Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilecek

Büyükşehir Belediyesi; doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda da kaynağında ayrı toplanması amacıyla gereksiz ilaç tüketiminin önüne geçerek evlerde ortaya çıkan atık ilaçların toplanmasını sağlıyor.

Kullanılmayan ilaçlar toplama noktalarına

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP)’un da yer aldığı proje doğrultusunda 20 ilçede 456 eczanede atık ilaç toplama kutuları bulunuyor. Evlerde kullanılmayan ve süresi geçen ilaçlar, vatandaşlar tarafından eczanelerdeki toplama noktalarına getirilerek toplanıyor. Toplanan atık ilaçlar, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen toplama merkezinde geçici olarak depolanarak bertaraf edilmek üzere yetkili firmalara gönderiliyor.

Tüketicilerin bilinçlendirilmesi sağlanıyor

Projeyle; atık ilaçların mutfak ve banyo çöpleri ile karıştırılmaması, evsel atıklardan ayrıştırılması, ilaçların yasal mevzuata uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi sağlanıyor.

Tıbbi atık yönetim faaliyetleri

Büyükşehir Belediyesi ayrıca il genelinde bulunan hastane ve sağlık kuruluşlarından da tıbbi atık toplama işlemlerini sürdürüyor. Entegre Katı Atık Depolama Sahası’nda bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne taşınan tıbbi atıklar, sağlıklı bir şekilde bertaraf ediliyor. Covid-19 ile mücadelede sürecinde de tıbbi atık yönetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, atıklardan kaynaklanabilecek olası risklerin önüne geçmek adına hassasiyetle çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kapasitesi 10 kat artırıldı

Tıbbi atık sterilizasyon faaliyetlerinin daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geride bıraktığımız Mart ayında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne, 1250 kg/saat kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon cihazı kurularak tesisin kapasitesi 10 kat artırıldı.